​Napoved medenja za mesec avgust

02.08.2022 12:48:53
Zakorakali smo v mesec avgust, ki bo kot kaže brezpašno stanje iz julija samo še stopnjeval. Za letošnjo sezono lahko uporabimo obratni pregovor »dober začetek, slab konec«. Namreč po končani lipovi in kostanjevi paši so se donosi končali in že več kot mesec dni beležimo negativna stanja na čebelarskih tehtnicah.
 
Paša je tako za letošnje leto končana. Obetov za hojevo pašo ni in vse kar še lahko čebele izkoristijo je  predvsem cvetni prah na zlati rozgi, gozdni podrasti, na kmetijski površini na ajdi in sončnici ter posameznih cvetovih na travnikih, ki jih plohe niso povsem obšle in so še zeleni. Ob koncu meseca pričakujemo še začetek cvetenja bršljan. Kakšno bo njegovo medenje bomo videli, ob nadaljevanju takšnega stanja z vremenom boljših donosov ne pričakujemo.   
 
Sedaj je tisti čas, ko postavljamo temelje čebelarjenja za prihodnje leto zato mora biti naša skrb usmerjena v zdrave čebele očiščene varoj, pravočasno nakrmljene in dovolj dobro preskrbljene s cvetnim prahom. Glede na letošnji zgoden konec pašne sezone čebelarji čebele že en mesec spodbujevalno krmimo. Tako v družini ustvarjamo občutek medenja v naravi in stimuliramo matico k zaleganju. Postopoma bomo morali sedaj količino hrane povečevati, da zagotovimo potrebne zimske zaloge in da izkoristimo poletne čebele k predelavi dodanega sladkorja v ustrezno hrano. Krmimo z sladkorno raztopino v razmerju 3:2 v prid sladkorja. Hrano dodajamo ob mraku, ko čebele več ne izletavajo, dodamo toliko kot lahko čebele do naslednjega dne pospravijo. Izjema so krmilniki, ki ustvarjajo podtlak in krmilniki z omejenim dostopom, v tem primeru lahko krmimo z večjimi količinami sladkorne raztopine. Pri ravnanju s sladkorno raztopino pazimo, da ničesar ne polijemo, saj lahko vsaka kaplja povzroči rop, ki ga bomo zelo težko ustavili. V celinskem delu države nakrmimo čebele najkasneje do 10. septembra, na Primorskem pa do 25. septembra. Družine morajo do teh datumov v panjih imeti dovolj uskladiščene, kvalitetno predelane in pokrite hrane. Zaloga je odvisna od prostornine panja. Klasičen AŽ panj mora imeti 15-18 kg ustrezne hrane, nakladni panj pa med 20-25 kg.
 
Druga zelo pomembna stvar za ta čas pa je, da pravočasno in uspešno zatiramo varojo. Tisti, ki s tem še niste začeli ne odlašajte. Glede izbora zdravila in navodila za njihovo uporabo se posvetujte z veterinarji specialisti za čebelarstvo. Ob izvajanju zdravljenja spremljajte stanje varoj in ob vsakem sumu na nedelovanje zdravila takoj obvestite veterinarja.
 
Čeprav je že konec pašne sezone, še vedno spremljajte dnevne donose v spletni aplikaciji e-čebelar, ki je dostopna na tej povezavi https://ecebelar.czs.si/user/login. Tako lahko vidimo kakšne so potrebe čebeljih družin in zabeležimo morebitne pozitivne donose ob koncu meseca avgusta in v začetku septembra, ko bo s cvetenjem pričel bršljan. Medenje bršljana nam lahko povzroči dodatno delo, saj med v satju takoj trdi oz. cementira. Donosi z bršljana pri močnejših družinah so lahko tudi do 10 kg po panju. Če pričakujemo medenje bršljana moramo med samim medenjem krmiti z enako količino sladkorja, kot je donos iz narave, s čimer preprečimo kristalizacijo. Naša glavna skrb mora biti, da v plodišču pred zazimljenjem ni kristaliziranega medu v satju, saj lahko kristaliziran med v satju v plodišču povzroči propad družine čez zimo. Kjer bo bršljan obilno medil bomo ob koncu medenja iz plodišča odstranili kristalizirane sate ob zalegi z vsake strani po enega, dodali prazne sate in dodatno krmili s sladkorjem v razmerju 2:1 v korist sladkorja. S tem bomo družini omogočili uspešno koriščenje hrane in prezimovanje.
 
Želim vam uspešen zaključek sezone, dobro prezimitev čebeljih družin in naj medi.
 
Aleš Bozovičar, ONS