Stanje medovitih virov v začetku julija

07.07.2022 20:35:01
Za nami je prvi teden julija in kot vse kaže smo letos kar zaključili s pašno sezono. Lipa in kostanj sta odcvetela. Žal takšnih donosov kot smo jih pričakovali nista uspela ponuditi. Če smo prejšnja leta govorili o pogostih padavinah je letos slika drugačna, deležni smo majhnih količin padavin. Še tiste, ki pa pridejo so pa takšne, ki si jih ne želimo. Velike količine dežja po možnosti še s točo, ki padejo v razmeroma kratkem času naredijo več škode kot koristi. Le te so delno tudi vplivale na stanje cvetov na kostanju. Drugi krivec so bil pa visoke temperature z jugozahodnim vetrom kar vpliva na hitro sušenje nektarja v cvetovih in tudi pospešuje razvoj cveta in njegov odcvet. Poleg tega letos beležimo izredno nizek nivo podtalnice, ki med rastlinami v največji meri vpliva ravno na drevesne vrste. Te zaradi močno razvejenega koreninskega sistema lahko sežejo tudi do teh virov vode in tako sušo lažje premagajo. Kakorkoli nekaj so čebele uspele vseeno izkoristiti in so popolnile zaloge hrane v plodiščih in nekaj prinesle tudi v medišča za nas čebelarje.   
 
Bolj skrb vzbujajoča slika je stanje z viri medenja v prihodnje. Kot smo pričakovali je hoja letos hitro pokazala znake medenja, ki pa žal niso trajali dolgo. Znaki pokapanosti se iz tedna v teden zmanjšujejo in ob sliki, ki smo jo videli pred tem dežjem obetov za njeno izločanje ni. Poleg vročine, ki negativno vpliva na izločanje ušic so letos v veliki meri pristni tudi naravni sovražniki ušic, ki se prehranjujejo z njimi. Tudi, če jih v gozdu ne vidimo jih zagotovo slišimo v krošnjah dreves. Ne samo na hoji lahko tudi še na javorju in lipi kjer na posameznih legah še lahko opazimo prisotnost ušic. Dokončno stanje in obet paše na hoji bomo videli v prihodnjih dneh mogoče je ta dež prinesel osvežitev tudi pri ušeh in jim omogočil boljšo aktivnost. Kljub temu je za večji del države sezona končana in se je sedaj bolje osredotočiti na vire cvetnega prahu, ki je sedaj ob začetku vzreje zimskih čebel še kako pomemben.
 
Padavine, ki smo jih bili deležni v zadnjih dneh so vsaj dodobra namočile tla kar dobro vpliva na  razvoj cvetočih rož po travniki, obronkih gozdov in v sami gozdni podrasti. Trenutno cvetijo predvsem detelje in ostale travniške rože. Cveteti začenja nedotika kateri se bo v drugi polovici meseca pridružila tudi zlata rozga, ki je bogata z nektarjem in cvetnim prahom. Poleg tega je ponekod zasejanih precej njiv z sončnicami, facelijo in ajdo. Tudi te rastline lahko v poletju ponudijo dobro pašo predvsem za nadomeščanje dnevnih potreb čebelje družine. Kje so kmetijske površine posejane s medoviti rastlinami lahko od letošnjega leta, na našo pobudo, spremljate na Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP (https://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/#map_x=500000&map_y=100000&map_sc=1828571&layers=DOF-client,DOF_datumi,REZI-250_16,REZI-25_16,REZI-5_16,GERK_SDO,SIR_cebele,UTM_CEBELE)
kjer so poleg obstoječih medovitih rastlin dodane tudi ajda, sončnica, ogrščica in površine posejane z deteljami. Podatki so pridobljeni iz zbirnih vlog in lahko zato odstopajo od realnega stanja na terenu zato morate stanje pred morebitnim premikom čebel preveriti tudi v naravi.   
 
Glede na čas v letu in na negativno stanje večino tehtnic v državi, spremljajte zaloge hrane v panjih. Ob takšnem stanju bo nujno postopno krmljenje čebeljih družin. Matice v tem času ne smejo prenehati zalegati, saj bomo drugače ostali brez zimskih čebel. Pri krmljenju bodite pozorni, da ne izzovete ropa. Krmimo vedno zvečer, v gnezdo posegamo samo kjer je res potrebno. Saniramo brezmatične in trotove družina in po potrebi pripiramo žrela. Prav tako ne pozabite na vodo, omenjena suša je posušila marsikateri naravni vir vode. Posebno skrb namenimo tudi zatiranju varoje, spremljate njeno stanje in pravočasno ukrepajte. Za dodatna navodila se obrnite na veterinarje specialiste za čebelarstvo.
 
Naj medi!
 
Aleš Bozovičar, ONS