Napoved medenja hoje z dne 24.7.2021

24.07.2021 23:05:38
Pregledi hojevih sestojev v osrednjem delu države sedaj kažejo veliko boljšo sliko kot iz pred tedna dni. Kar nakazujejo tudi meritve opazovalnih postaj. Zadostna količina vlage v tleh in v zraku ugodno vpliva na izločanje uši na hoji. Pokapanost se stopnjuje in širi tudi na območja kjer slika ob zadnjih pregledih ni bila obetajoča. Poleg že obetajočih območij Hrušice, vznožja Kočevskega roga in Kobanskega se pokapanost podrasti beleži tudi na zahodnem delu Snežnika sedaj do višine 700 m nad morjem višje na območju Mašuna so znaki za enkrat še skromni. Prav tako beležimo pokapanost na območju severovzhodnega dela Javornikov. Pokapanost se izboljšuje tudi na območju Ljubljanskega vrha in Logaške planote. Tu opažamo razlike med lokacijam znotraj območja, saj je pokapanost nekje bolj drugod manj izražena. Enako sliko beležimo tudi v Dolenskih toplicah in v Kočevskem rogu, čeprav tehtnice še ne kažejo večjih donosov. Kar pripisujemo tudi jugozahodnem vetru, ki piha zadnje dni.  
Donose s hoje beležimo tudi na Kobanskem območju. Tu je prisotna tudi črna smrekova ušica vendar je njen delež v primerjavi z zeleno hojevo ušico manjši in zato nagle kristalizacije medu že v satju ne pričakujemo.
Vremenska napoved za prihodnje dni je ugodna in ob takšnem stanju pričakujemo medenje tudi v prihodnjem tednu ob ugodnem nadaljevanju vremenu pa še kasneje v mesec avgust.      
 
Naj medi!
 
Aleš Bozovičar, ONS