​Napoved medenja za zadnjo tretjino julija

21.07.2021 22:20:14
Smo že v zadnji tretjini julija in vse glavne paše so že za nami. Vsi upi so sedaj usmerjeni v hojevo pašo, ki pa letos ob trenutni sliki ne prikazuje resnih obetov.
Še najbolje kažejo območja Dolenskih toplic, Kočevskega roga, Kalc, Podkraja in na severovzhodu države Kobansko območje.
Kljub pokapani podrasti večjih donosov na teh območjih do sedaj še nismo beležili. Še najbolje trenutno tehtnice kaže na območju kobanskega kjer je prisotna tudi črna smrekova ušica, ki vpliva na kristalizacijo medu že v satju. V kolikšni meri je in bo ta stopnja izražena je težko reči lahko samo upamo, da bodo čebele bolje izkoriščale hojo in da med v satju ne bo kristaliziral.
V ostalih hojevih sestojih po državi opazimo le posamezno uš in pokapano podrast ker je trenutno premalo za obet.
 
Padavine, ki smo jih bili deležni v zadnjih dneh so vsaj dodobra namočile tla kar dobro vpliva na  razvoj cvetočih rož po travniki, obronkih gozdov in v sami gozdni podrasti. Tako imajo čebele na voljo dovolj cvetnega prahu, ki je sedaj na začetku razvoja zimskih čebel še kako pomemben. Trenutno cvetijo predvsem detelje in ostale travniške rože. Cveteti začenja nedotika kateri se bo ob konec meseca pridružila tudi zlata rozga, ki je bogata z nektarjem in cvetnim prahom. Ponekod je zasejanih precej njiv z sončnicami, facelijo in ajdo. Tudi te rastline lahko v poletju ponudijo dobro pašo predvsem za nadomeščanje dnevnih potreb čebelje družine.
 
Glede na čas v letu in na negativno stanje večino tehtnic v državi spremljajte zaloge hrane v panjih. Ob takšnem stanju bo nujno postopno krmljenje čebeljih družin. Matice v tem času ne smejo prenehati zalegati, saj bomo drugače ostali brez zimskih čebel. Pri krmljenju bodite pozorni, da ne izzovete ropa. Krmimo vedno zvečer, v gnezdo posegamo samo kjer je res potrebno. Saniramo brezmatične in trotove družina in po potrebi pripiramo žrela. Posebno skrb namenimo tudi zatiranju varoje, spremljate njeno stanje in pravočasno ukrepajte. Za dodatna navodila se obrnite na veterinarje specialiste za čebelarstvo.
 
Naj medi!
 
Aleš Bozovičar, ONS