​Napoved medenja za zadnjo tretjino maja

18.05.2021 23:22:17
Stanje katerega imamo letos je res katastrofalno. Ni področja v Sloveniji, ki bi čebelam vsaj zagotavljal donose za pokrivanje lastnih potreb. Poleg že tako slabega stanja, ki ga je povzročila letošnja pozeba nam krepko nagaja tudi vreme, ki enostavno ne omogoča koriščenja še tistih malih virov, ki jih narava ponuja.
Kljub temu, da akacija v višjih legah Goriškega in Koprskega območja in območja Brd cveti donosov ne beležimo. Preostali del države je zaradi pozebe v fazi rasti sekundarnih poganjkov. Cvetnih nastavkov je pri teh rastlinah občutno manj. Ocenjujemo, da bodo le ti ob koncu tega meseca zacveteli. Donosov iz izkušenj preteklih pozeb ne pričakujemo.
Javor je nižjih legah začel z cvetenjem. Kar so danes nakazovale tudi čebele, ki so že obiskovale prve cvetove. Cvetov je letos veliko manj kot lani in lahko le upamo na ugodno vreme, da jih čebele dodobra izkoristijo in vsaj tako nadomestijo dnevne potrebe po hrani. Beležimo tudi posamezna ušice, ki sesajo na javorjevih listih, vendar za obetajočo pašo potrebujemo njihov boljši razvoj in številčnost kar bodo ob teh vsakodnevnih padavinah težko dosegle. Letos je opazna večja razlika med razvojem spodnjih in zgornjih leg, saj je občutna razlika tudi v temperaturah zato nekateri javor v višjih legah šele začenjajo z olistanjem.
Tudi na lipi in lipovcu opažamo slabše stanje kot lani. Poleg škode, ki jo je naredila pozeba predvsem v nižjih legah na jugu države manj cvetja opazujemo tudi na ostalih rastlinah po državi. So drevesa kjer cvetja skoraj ni opaziti. Medtem, ko ostala drevesa prikazujejo zadovoljivo število cvetov. Ob takšnem stanju rekordov zagotovo ne moremo pričakovati in lahko le upamo na ugodno vreme, ki bi vsaj omogočil skromno točenje lipovega medu. Glede na letošnje hladnejše vreme je tudi razvoj rastlin  kasnejši zato pričakujemo začetek cvetenja lipe med 10. in 15. junijem. Lipovec, ki zacveti kasneje pa med 20. in 25.  junijem.
Pozeba je močno prizadela tudi kostanjeva drevesa predvsem je to opazno v južnem delu države, kjer je bila pozeba oz. zmrzal najhujša glede na razvoj rastlin. Iz prizadetih poganjkov je sedaj rastlina sicer naredila nove poganjke z manjšim številom cvetnih nastavkov za katere tudi pričakujemo slabše medenje. Tako zgodnje pozebe sicer še nismo beležili zato težko ocenimo kolikšna je njihova  sposobna po proizvodnji nektarja. V višjih legah kjer pozeba ni naredila škode je razvoj normalen število cvetnih nastavkov veliko. Enako kot pri lipovcu tudi tu opazujemo kasnejši razvoj in začetek cvetenja po 15. juniju.
Sedaj bi si želeli še kakšnih otipljivih znakov povzročiteljev medenja na smreki, česar žal ne opažamo. Opazimo posameznega velikega kaparja med tem, ko ušic skoraj ne beležimo. Upamo, da bo stanje boljše v višjih legah smrekovih sestojev in da najdemo boljše, obetajoče znake. Enako si želimo tudi za jelko, ki sedaj še ne izkazuje znakov. Sicer so pregledi ob takšnem vremenu sedaj nemogoči in nerealni in tudi še nekoliko zgodnji zato bomo stanje intenzivno spremljali v prihodnjih dneh in vas o rezultatih obveščali.       
Glede na trenutno situacijo poskrbite za zadostno količino hrane v čebeljih družinah. Potrebe čebeljih družin so sedaj velike tudi do 0,70 dag na dan. Poleg tega spremljate rojilno razpoloženje družin in tudi stanje z varojo. Letošnje razmere so zanjo ugodnejše in lahko povsem upravičeno pričakujejo večjo napadenost čebeljih družin.
 
Ob vsem tem vam želim samo Naj medi!!!

Aleš Bozovičar, ONS