​Pregled stanja na vzhod države z dne 10.4.2021

10.04.2021 21:41:04
Danes smo pregledali stanje rastlin na Ptujskem in Pomurskem območju. Tudi tu slika ni obetajoča, saj je pozeba naredila veliko škode na akaciji.
 
Kjer so bile temperature izredno nizke se poganjki na akaciji drobijo in odpadejo. Takšno stanje izkazujejo skoraj celotno področje. Nekaj poganjkov, ki še ne izkazujejo znakov pozebe smo našli le na območju Goričkega. Kot kaže je inverzija na tem območju povzročila nekoliko milejšo pozebo, saj so tudi divje češnje in sadno drevje manj prizadeti in še cvetijo zato so jih čebele vneto obiskovale.
 
 
Preverili smo tudi stanje oljne ogrščice. Vzhod države je bil deležen zelo malo padavin kar se pozna tudi v rasti oljne ogrščice. Za medenje nujno potrebuje padavine, saj so trenutno tla zelo suha. Posamezne njivske površine že rumenijo, kar nakazuje odpiranje prvih cvetov. Če bo prihodnji teden dež zalil tla in se bodo temperature dvignile lahko pričakujemo začetek njenega medenja ob koncu prihodnjega tedna. Pri tem vas še enkrat opozarjamo, da je površin z oljno ogrščico zelo malo, zato le preverite stanje in se za informacije obrnite na čebelarska društva, ki izvajajo pašni red.   
 
Naj medi!
 
Aleš Bozovičar, ONS