Napoved medenja za mesec avgust

30.07.2020 22:34:51
Mesec julij gre h koncu in pogled za nazaj ni prav razveseljujoč. Največje zahvale za letošnjo bero imata kostanj in lipa, ki sta marsikateremu čebelarju ponudila edino točenje letos. Za večji del države je pašna sezona končana hkrati pa se je začelo najtežje obdobje priprave čebel na zimo. Nekaj upa za hojevo pašo še vedno ostaja le na območju severovzhodnega dela Javornikov (Cerkniškega območja in območja Rakeka) in Logaške planote – Menišije. Na teh območjih opažamo pokapano podrast in tudi kapljice v teh stanovitnih dneh dobivajo pravo podobo. Količina kapljic je sicer manjša kot ob predhodnih opazovanjih kar je ob takšnem vremenu kot smo ga bili deležni povsem razumljivo. Posamezne kapljice je možno opaziti tudi na Ljubljanskem vrhu vendar zelo mestoma in v manjšem obsegu.
Drugod po državi v tem času cvetijo še zlata rozga in nedotika, ob takšni količini vlage je veliko cvetja tudi v gozdni podrasti in na gozdnih robovih ter travnikih. Določen delež predstavljajo tudi medovite kmetijske poljščine, predvsem ajda in v manjši meri tudi sončnice. Površine zasejane z njima so v večjem deležu na vzhodnem delu države. Na omenjenih rastlinah čebele nabirajo predvsem cvetni prah, ki je sedaj v času vzreje zimskih čebel zelo pomemben. Z njim si čebele ustvarjajo telesne zaloge, ki so nujno potrebne za uspešno preživetje zime in spomladanski začetek. 
 
Naloga čebelarja v mesecu avgustu in septembru je zelo pomembna, saj sedaj postavljamo temelje čebelarjenja za naslednje leto. Vsa naša skrb mora biti usmerjena v zdrave čebele očiščene varoj, pravočasno nakrmljene in dovolj dobro preskrbljene s cvetnim prahom.
Priporočamo postopno krmljenje takoj po zadnji paši, kjer izkoristimo poletne čebele, da predelajo sladkorno raztopino, hkrati pa v družini ustvarjamo občutek medenja v naravi in stimuliramo matico k zaleganju. Hrano dodajamo ob mraku, ko čebele več ne izletavajo in dodamo toliko kot jo čebele do naslednjega dne pospravijo. Izjema so krmilniki, z omejenim dostopom in tisti, ki ustvarjajo podtlak, v tem primeru lahko damo večje obroke. Pri ravnanju s sladkorno raztopino pazimo, da ničesar ne polijemo, saj lahko vsaka kaplja povzroči rop, ki ga je zelo težko ustaviti. V celinskem delu države nakrmimo čebele do prve tretjine meseca septembra, na Primorskem pa do 20. septembra. Družine morajo do teh datumov v panjih imeti dovolj uskladiščene, kvalitetno predelane in pokrite hrane. Zaloga je odvisna od prostornine panja. Klasičen AŽ panj mora imeti 15-18 kg ustrezne hrane, nakladni panj pa 20-25 kg.
 
Druga zelo pomembna stvar za ta čas pa je, da pravočasno in uspešno zatiramo varojo. Glede izbora zdravila in navodila za njihovo uporabo se posvetujte z veterinarji specialisti za čebelarstvo. Ob izvajanju zdravljenja spremljajte stanje varoj in ob vsakem sumu na nedelovanje zdravila takoj obvestite veterinarja.
 
Čeprav je že konec pašne sezone, še vedno spremljajte dnevne donose. Tako lahko vidimo kakšne so potrebe čebeljih družin in zabeležimo morebitne pozitivne donose ob koncu meseca avgusta in v začetku septembra, ko bo s cvetenjem pričel bršljan. Medenje bršljana nam lahko povzroči dodatno delo, saj med v satju takoj trdi oz. cementira. Donosi z bršljana pri močnejših družinah so lahko tudi do 10 kg po panju. Če pričakujemo medenje bršljana moramo med samim medenjem krmiti z enako količino sladkorja, kot je donos iz narave in upati, da čebele sladkorno raztopino koristijo in mešajo z bršljanovim nektarjem. Tako lahko omilimo ali celo preprečimo kristalizacijo. Naša glavna skrb mora biti, da v plodišču pred zazimljenjem ni kristaliziranega medu v satju, saj lahko kristaliziran med v satju v plodišču povzroči propad družine čez zimo. Kjer bo bršljan obilno medil je potrebno ob koncu medenja iz plodišča odstranili kristalizirane sate ob zalegi z vsake strani vsaj po enega, dodati nove čim mlajše zgrajene sate in dodatno krmili s sladkorno raztopino kjer naj bo delež sladkorja v raztopini čim večji. S tem bomo družini omogočili uspešno koriščenje hrane in prezimovanje.
 
Želim vam uspešen zaključek sezone in naj medi!

​Aleš Bozovičar, ONS