​Napoved medenja za zadnjo četrtino maja

22.05.2020 21:45:39
Letos nam vreme v mesecu maju ponovno ni naklonjeno. Kot kaže sta se tudi letos april in maj zamenjala. V aprilu smo imeli toplo in stabilno vreme z zelo malo padavin. Maj je pa popolnoma nasprotje. Do sedaj smo bili deležni skoraj vsakodnevnih padavin z nočnimi temperaturami težko nad 10 stopinj Celzija, dnevnimi pod 20 stopinj. Za povrhu pa veter, ki še dodatno otežuje delo čebelam.
Rastline se na to kaj dosti ne ozirajo in nadaljujejo s svojim razvojem, kar pomeni izgubo pašnih dnih in cvetočih cvetov. Napoved za naslednje dni je boljša in upamo, da s tem tudi donosi na tehtnicah.
Akacija:
Je na jugu države otrpela prehudo škodo zaradi pozebe in pozitivnih donosov skoraj ne beležimo. Nekoliko boljše je stanje na vzhodu in jugovzhodu države, kjer so višje lege nekoliko bolje odnesle. Trenutno akcija na teh območjih cveti vendar donosi niso temu primerni. Večina cvetov je sekundarnih in zato slabše medijo ter hitreje končujejo z cvetenjem. V dneh, ko je bilo vreme ugodno smo beležili pozitivne donese, ki so poskrbeli vsaj za sitost čebel. V  prihodnih dneh, ko bo vreme nekoliko ugodnejše pozitivne donose še lahko pričakujemo vendar presežkov letos akacija ni in ne bo ponudila.
 
Javor:
Je v nižjih legah do višine 400 m nad morjem končal z cvetenjem. Cvetenje se pomika v višje lege tako da je v višin med 400 in 700 m v drugi polovici cvetenja v višje ležečih predelih pa začenja z cvetenjem in upamo, da jih čebel uspejo čim bolje izkoristiti. Vreme, ki smo ga imeli do sedaj je na območjih gozdov osrednje in južne Slovenije postil posledice tudi na javorovih ušicah, saj je njihovo število nazadovalo. Tega ne opažamo na območju južnega in severnega dela Pohorja, kje so ušice še vedno  prisotne in tudi izločajo.
 
Smreka:
Kot smo že večkrat poročali na smrekah ne opažamo znakov aktivnosti iz strani velikega in malega kaparja. V manjši meri na vejah zasledimo kolonije sivozelene smrekove ušice in tudi rdečerjave smrekove ušice, ki je prisotna na majskih poganjkih. Obseg kolonij je trenutno še skromen in ob takšnem obsegu ne pričakujemo intenzivnega medenja iz njihove strani. V nadaljevanju bomo še spremljali njihov nadalni razvoji in številčnost.
 
Lipa in kostanj:
Imata letos veliko število cvetnih nastavkov in upajmo, da bo vsaj v času njunega cvetenja ugodno vreme in da čebele uspejo dobro napolniti medišča. Nekoliko slabše stanje opažamo le pri lipi na jugu države, kjer je pozeba tudi na njej povzročila škodo. Lipec, ki je tudi na tem območju številčno bolj zastopan kot lipa prizadetosti ne kaže in ima veliko število cvetov. Zgodnje širokolistne lipa so na območju Nove Gorice že začele cveteti. Vendar so to posamezna drevesa na zgodnjih legah. Glede na trenutni razvoj lahko pričakujemo nekoliko zgodnejše cvetenje lipa na območju Kanala, Tolmina, Kobarida in Idrijskega vendar ne prej kot po 5. juniju na zgodnjih sončnih legah tega območja. Cvetenje lipca oz. ozkolisten lipe je kasnejše za dober teden dni in ta je v večji meri zastopan v Sloveniji. Trenutno uši na teh dveh rastlinskih vrstah še ne opažamo. Za razvoj je sicer še čas in upamo, da se razvijejo in podprejo pašo na cvetu.  
Skoraj isti čas kot lipec začne cveteti tudi pravi kostanj kar pomeni, da lahko njegov začetek cvetenja pričakujemo med 10. in 15. junijem.
 
Jelka:
Če je bilo trenutno vreme neugodno za cvetenje javorja in akacije pa je bilo toliko bolj ugodno za razvoj uši na jelki oz. hoji. Še vedno je pristnih veliko število kolonij brstne hojeve ušice, ki v času ugodnega vremena dobro izloča kar lahko opazimo tudi na podrasti v obliki drobnih maninih kapljic. Poleg nje na območju Hrušice, Javornikov, gozdov osrednje Slovenije, Kočevja in južnega Pohorja beležimo tudi zeleno hojevo ušico. Prvi znaki so vzpodbudni in upamo, da se njihov številčnost stopnjuje. Zagotovo se na vseh omenjenih območjih ne bo uspela razviti v zadostni meri zato bomo njihov razvoj še spremljali in vas o tem obveščali.
 
Glede na odzive čebelarjev iz terena imamo letos kar težave z preprečevanjem rojenja čebeljih družin. Zato spremljate čebelje družine in poskrbite za roje in predvsem za izrojence. Prav tako spremljate stanje zaloge hrane v panjih. Potrebe čebeljih družin so sedaj velike tudi do 0,70 dag na dan. Glede na situacijo potrebujemo močne čebelje družine, ki bodo spodobne izkoristiti vsak trenutek ugodnega vremena
 
Naj medi!
 
Aleš Bozovičar, ONS