​Pregled stanja na vzhod države z dne 16.4.2020

16.04.2020 22:06:20
Danes smo ponovno pregledali stanje na območju vzhoda države. Pozebe, ki so bile v zadnjih treh tednih na območja Ptuja, Murske sobote, Lendave in tudi na območju Goričkega so pustile velike posledice na akaciji. Napredek v razvoju akacije je zelo počasen kar nakazuje, da so primarni poganjki v večjem deležu pozebli. Zaradi njihove prizadetosti so začeli odganjati sekundarni poganjki, ki pa so bili v nižjih legah dreves prav tako poškodovani v včerajšnji pozebi, saj tudi te pri dotiku že odpadejo. Lokalno je lahko škoda manjša vendar je ta delež zelo majhen in za majhno število čebeljih družin.
 
Pregledovali smo tudi stanje oljne ogrščice. Rastline so začele z cvetenjem vendar so zelo nizke, kar je posledica suše. Padavin je bilo tudi na tem območju zelo malo in rastline zaostajajo z razvojem. Tudi obisk čebel ni velik in čebele raje obiskujejo preostanek cvetov na češnji, regratu, sadnem drevju in gozdni podrasti. Lepo cvet čemaž, ki ga je lokalno predvsem ob reki Muri veliko.
Sedaj, ko ogrščica rumeni so lepo vidne površine zasejane z njo. Posejanih površin je letos opazno manj, veliko površin je tudi preoranih zato upamo vsaj na ugodno vreme v prihodnjih dneh, da jo čebele uspejo izkoristiti v najboljši možni meri.
 
 
Sedaj smo v času, ko se prevozi čebel na pašo začenjajo. Glede na situacijo v državi se pojavljajo težave pri registraciji vozil za prevoz čebel katere čebelarji preko zime odjavijo, saj deponiranih tablic trenutno ni mogoče pridobiti. Obveščamo vas, da s pristojnim ministrom g. Jernejem Vrtovec iščemo rešitev. Zadeva trenutno ni enostavno rešljiva in upamo, da se zadeva čim prej uredi. Več konkretnih informacij pričakujemo v začetku prihodnjega tedna. Ob pridobitvi informacij vas bomo obvestili.
Za tista vozila, ki jim v času od 16. marca do 17. maja 2020 poteklo oz. poteče prometno dovoljenje se le ta podaljša do 17. junija. Več v povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji?h=
 
Naj medi!
 
Aleš Bozovičar, ONS