​Pregled stanja na vzhod države z dne 7.4.2020

07.04.2020 22:00:01
Danes smo pregledali stanje na območju Ptuja, Prekmurja in Goričkega. Slika žal ni obetajoča, saj je tudi danes bilo v jutranjem času na posameznih območjih tega dela države beleženo negativno stanje temperatur. Akacije je na območju Ptuja in Prekmurja močno prizadeta. Pri razvoju skoraj ni opaziti napredka iz pred tedna dni. Kar še dodatno nakazuje, da je pozeba naredila škodo tudi na tistih brstih, ki so v času pozebe bili počeni in poganjkov še ni bilo zaznati. Na posameznih lokacijah na območju Lendave in Ljutomera je opaziti še neprizadete poganjke, ampak te količine niso velike in so locirane na manjši obseg.
Prav tako v višjih lege na območju Goričkega lahko najdemo neprizadete poganjke. Tu je bil razvoj počasnejši in brsti v času pozebe še niso bili počeni ali pa zaradi lege pozeba ni bila tako izrazita in ni naredila škode. Pred načrtovanim premikom čebele preverite stanje v okolici vašega stojišča, saj so znotraj posameznega območja lahko odstopanja in je akacija lahko nekje bolj nekje manj prizadeta. Območje bomo ponovno pregledali tudi v prihodnjem tednu in vas o situaciji obvestili.
Oljna ogrščica napreduje z razvojem sicer počasi vendar za enkrat še vedno ostaja napoved za začetek cvetenja času med 15. in 20. aprilom. Za dobro medenje nujno potrebujemo padavine, saj so trenutno tla zelo suha in brez vode poglavitni pogoj za dobro stanje rastlin ne bo izpolnjen.
 
Naj medi!
 
Aleš Bozovičar, ONS