​Stanje na dan 23. marca 2020.

23.03.2020 13:17:47
Po izredno mili zimi in uspešni prezimitvi čebel smo zadnji teden marca poleg vseh neprijetnosti, ki se trenutno dogajajo pri nas in po svetu dobili še pošiljko hladnega vremena.
Temperature so se danes spustile krepko pod ledišče in podobno je napovedano še za prihodnja dva do tri dni. Narava je pred tem že dodobra oživela, cvetela je že gozdna podrast, regrat, dobršen del sadnega drevja in divja češnja. Sorazmeren razvoju narave je bil tudi razvoj čebeljih družin, ki so se pospešeno razvijale in že končevale z menjavo generacij. Panji so se začeli polniti, zaloge hrane pa hitro kopneti. V pričakovanju lepega vremena bi čebele že lahko prinesle prve pozitivne donose v panje pa je žal vreme vse skupaj ustavilo.
Povsod po državi je akacija pričela z brstenjem. Na najtoplejših legah je že odgnala, drugod, kjer malo kasni pa so brsti prav tako počili in pričeli odganjati. Iz izkušenj vemo, da je akacija izrazito toploljubna rastlina in v takem stadiju razvoja, ji temperature okoli nič ali pod ničlo vsekakor škodijo. Pozeba je gotovo naredila škodo. Kjer je akacija že odgnala se bo to pokazalo v rjavenju brstov čez nekaj dni in odpadanjem cvetnih nastavkov, kje še ni pa bo to manj opazno, saj so prvi primarni brsti pozebli in odgnali bodo drugi sekundarni. Za te druge pa je značilno, da cvetove, ki jih sicer razvije ne medijo oz. zelo slabo medijo. Skoraj zagotovo lahko trdimo, da letos ni pričakovati dobre akacijeve paše. Morda jo lahko relativno uspešno odnese območje Primorske kjer je bilo od 1-2 stopinji nad lediščem. Iz izkušenj preteklih let pa je tudi to že škodilo sploh ob prisotnosti močnega vetra kot je bilo danes na tem območju. Čebelarji svojih virov medenja od katerih smo odvisni ne moremo zaščititi zato lahko le nemočno opazujemo in čakamo kaj bo. Paša na akaciji bo torej zagotovo letos okrnjena.
Druge rastline, ki trenutno cvetijo in tiste, ki se pripravljajo na razcvet pa prav tako niso odporne na pozebo. Prizadeto bo medenje češenj in sadnega drevja, ki trenutno cveti. Uspešno jo od bolj pomembnih medovitih rastlin lahko odnese le regrat. Ta je na pozebo neobčutljiv in bo cvetel in medil naprej, ko se bo vreme stabiliziralo. Oljna ogrščica bo zaradi teh hladnih dni nekoliko počakala z rastjo s tem bo tudi začetek cvetenja nekoliko kasnejši, sama pozeba ji prav tako ni in nebo škodila.
Glede gozdnega medenja je še vedno veliko neznank kaj se s povzročitelji dogaja in nas včasih pozitivno včasih negativno presenetijo. Ob pregledu stanja smreke in zbiranju vzorcev smrekovih vej, ki smo jih nabirali vse od konca meseca januarja stanje glede malega in velikega kaparja ni obetajoče. Tudi letošnje leto se kaparjev ni razvilo dovolj za obetajočo pašo. Vzorce smo zbirali preko celotne države in slika je povsod enaka. Poleg samega kaparja je in bo hladni val v tem tednu naredil veliko škode tudi prvim generacijam uši zarodnic, ki so se v teh lepih dneh pred ohladitvijo v nižjih in srednjih legah zagotovo izlegle. Od ušic zarodnic je odvisen razvoj nadalnih generacij uši in temperature pod ničlo jim še zdaleč ne ugajajo. Zato pričakujemo, da bo škoda nastala tudi tu.
Uspešno lahko preživijo le višje in visoke lege kjer razvoj zaradi višinskih razlik in fenološkega razvoja rastlin samo po sebi zaostaja. Iz razpleta trenutnih dogodkov in vremenske napovedi za naslednje dni je zaradi tega možno sklepati tudi na slabo gozdno pašo. Pozitivno ob vsem tem je zagotovo to, da pozeba in vdori hladnega zraka ne škodijo toliko povzročiteljem, ki so prisotni na listih. Proizvajalci listne mane hitreje obnavljajo svoj fond in tako nadoknadijo izgubljene generacije. Lahko pa se zgodi, da bomo zaradi tega tudi letos priča poletnemu medenju iz listne mane, ki pa lahko hitro kristalizira že v satju.
Spomladanska pozeba torej ne naredi le trenutne velike škode sadjarjem, nam čebelarjem jo naredi za celo leto. Kako bo to vplivalo v naprej za pašo na lipi in kostanju se bo bolje videlo, ko se vreme ustali. Čebelarji bomo letos imeli še posebno veliko dela. Čebele so uspešno prezimile, se lepo razvijajo in v primeru slabih paš bo naša pomoči še kako potrebna, glede na trenutno situacijo v državi pa tudi težja. Trenutno stanje v državi ne omejuje premikov ljudi med občinami ali posameznimi regijami in iz tega vidika prevoz čebel in njihova oskrba na oddaljenih lokacijah lahko potekajo nemoteno. ČZS je v stalnem stiku z MKGP, da se čebelarjem dostop in premih čebel omogoča tudi kasneje ob morebitni zaostritvi stanja in omejitvi gibanja. Zadeve se spreminjajo iz dneva v dan ali celo iz ure v uro zato spremljate spletno stran ČZS, kjer bomo vse aktualne zadeve nemudoma objavili.  
Ostanimo pozitivni in predvsem zdravi ter kar čebelarji najbolje znamo, upajmo na najboljše!
 
Naj medi!!!
 
Aleš Bozovičar, ONS