​Napoved medenja za mesec avgust 2019

30.07.2019 23:15:37
Zelo hitro se je obrnila letošnja čebelarska sezona, ki nam je postregla z izredno slabo bero medu. Sedaj lahko upamo, da nam bo ob ugodnem vremenu določene donose ponudila še hoja, ki je pred zadnjimi obilnimi padavinami dobro izločala in omogočala dnevne donose do 2 kg. Območja kjer še lahko pričakujemo donose so: Logaška planota, Ljubljanski vrh, Krim, Kočevski Rog in območje Stojne.
Če si želimo, da se medenje hoje zopet vzpostavi pa imamo nekoliko drugačno mnenje za medenje smreke, macesna in listavcev, saj mana iz teh rastlin kaj hitro kristalizira že v satju. O kristalizaciji medu čebelarji poročajo iz vseh delov države tako, da upamo da se medenje iz teh virov zmanjša in da čebele naberejo le toliko, kot potrebujejo na dan za lastne potrebe. 
Drugod po državi v tem času cvetijo še zlata rozga in nedotika, veliko cvetja je tudi v gozdni podrasti in na gozdnih robovih ter travnikih. Na teh rastlinah čebele nabirajo predvsem cvetni prah, ki je sedaj v času vzreje zimskih čebel zelo pomemben. Z njim si čebele ustvarjajo telesne zaloge, ki so nujno potrebne za uspešno preživetje zime in spomladanski začetek.  
 
Naloga čebelarja v mesecu avgustu in septembru je zelo odgovorna, saj sedaj postavljamo temelje čebelarjenja za naslednje leto. Vsa naša skrb mora biti usmerjena v zdrave čebele očiščene varoj, pravočasno nakrmljene in dovolj dobro preskrbljene s cvetnim prahom.
Priporočamo postopno krmljenje takoj po zadnji paši, kjer izkoristimo poletne čebele, da predelajo sladkorno raztopino, hkrati pa v družini ustvarjamo občutek medenja v naravi in stimuliramo matico k zaleganju. Hrano dodajamo ob mraku, ko čebele več ne izletavajo, in dodamo toliko kot jo čebele do naslednjega dne pospravijo. Izjema so krmilniki, ki ustvarjajo podtlak, v tem primeru lahko damo večje obroke. Pri ravnanju s sladkorno raztopino pazimo, da ničesar ne polijemo, saj lahko vsaka kaplja povzroči rop, ki ga je zelo težko ustaviti. V celinskem delu države nakrmimo čebele do konca meseca avgusta ali najkasneje do 5 septembra, na Primorskem pa do 20 septembra. Družine morajo do teh datumov v panjih imeti dovolj uskladiščene, kvalitetno predelane in pokrite hrane. Zaloga je odvisna od prostornine panja. Klasičen AŽ panj mora imeti 15-18 kg ustrezne hrane, nakladni panj pa 20-25 kg.
 
Druga zelo pomembna stvar za ta čas pa je, da pravočasno in uspešno zatiramo varojo. Glede izbora zdravila in navodila za njihovo uporabo se posvetujte z veterinarji specialisti za čebelarstvo. Ob izvajanju zdravljenja spremljajte stanje varoj in ob vsakem sumu na nedelovanje zdravila takoj obvestite veterinarja.
 
Čeprav je že konec pašne sezone, še vedno spremljajte dnevne donose. Tako lahko vidimo kakšne so potrebe čebeljih družin in zabeležimo morebitne pozitivne donose ob koncu meseca avgusta in v začetku septembra, ko bo s cvetenjem pričel bršljan. Medenje bršljana nam lahko povzroči dodatno delo, saj med v satju takoj trdi oz. cementira. Donosi z bršljana pri močnejših družinah so lahko tudi do 10 kg po panju. Če pričakujemo medenje bršljana moramo med samim medenjem krmiti z enako količino sladkorja, kot je donos iz narave, s čimer preprečimo kristalizacijo. Naša glavna skrb mora biti, da v plodišču pred zazimljenjem ni kristaliziranega medu v satju, saj lahko kristaliziran med v satju v plodišču povzroči propad družine čez zimo. Kjer bo bršljan obilno medil bomo ob koncu medenja iz plodišča odstranili kristalizirane sate ob zalegi z vsake strani po enega, dodali nove čim mlajše sate in dodatno krmili s sladkorjem v razmerju 2:1 v korist sladkorja. S tem bomo družini omogočili uspešno koriščenje hrane in prezimovanje.
 
Želim vam uspešen zaključek sezone in naj medi.
 
Aleš Bozovičar, ONS