Napoved za prvo polovico julija

02.07.2019 21:56:16
Hojeva paša:
Po opravljenem pregledu vseh pomembnejših pasišč hoje po Sloveniji ugotavljamo precej neenakomerno stanje. Marsikje je na določenem območju obet dober, že čez dober kilometer razdalje pa je stanje lahko že povsem drugačno. Trenutno dobro izločajo uši na hoji na območju Podkraja, Krima, Kureščka, na območju kočevskih gozdov zlasti v nižjih predelih roga, Gotenice, Goteniške gore, Kočevske reke, Stojne in severnega dela Pohorja. To so trenutne lokacije kjer je obet za hojevo pašo  dober. Ostali sestoji na območju celotnih Javornikov, Logaška planote, Ljubljanskega vrha, Gornega grada, Dolenskih toplic in južnega dela Pohorje pa trenutno večjih obetov ni. Na teh območjih je zelena hojeva ušica sicer prisotna vendar v premajhnem številu. Pred prevozi na hojevo pašo predlagamo, da si lokacijo dobro pregledate zlasti podrast pod hojami in ugotovite pokapanost. Če je ta nezadostna je medenje lahko slabo in je bolje izbrati drugo mesto. Čeprav je sprva kazalo da bo hoja medila povsod trenutna slika kaže, da temu nebo tako. Kljub vsemu so območja kjer hoja letos kaže dobre obete velika in ob pravilni razmestitvi čebel na pasišča je prostora za vse dovolj. Stanje v vseh hojevih sestojih bomo opazovali še naprej in vas sproti obveščali.
 
Lipova in kostanjeva paša:
Lipova in kostanjeva paša sta v večji meri v drugi polovici cvetenja. Zaradi toplih temperatur je razvoj zelo enakomeren oziroma so zelo majhne razlike med zgodnjimi nižinskimi in kasnejšimi višjimi legami.
Žal kljub vremenu brez padavin so donosi iz teh dveh rastlin zelo skromni. Poleg slabšega stanja cvetja pri lipi ima veliko vlogo pri medenju tudi zračna vlaga, ki je bila v teh dneh zelo nizka in je tudi negativno vplivala na medenje kostanja. V nižjih in najzgodnejših legah lahko že opazimo porjavelo cvetje, ki je pričelo odpadati. V nekoliko večji meri bo tako tudi v prihodnjih dneh zaradi današnjih obilnih padavin, vsaj pri tistih kostanjih, ki so bili sedaj v sredini cvetenja. Najpoznejše lege pa bodo ob ugodnih pogojih cveteli in upajmo, da tudi medili še ves do pričetka naslednjega tedna.  
 
Paša na listnih manah:
Letos ugotavljamo močno namnožitev ušic na najrazličnejših rastlinskih vrstah. Te uši proizvedejo veliko količino mane v mesecu juliju. Slaba lastnost tega medenja je, da ta mana hitro kristalizira, lahko že v satju. Pašo na listnih manah lahko pričakujemo na širšem območju Štajerske in Dolenjske, Bele krajine in Gorenjske. Pogoj za dobro medenje je toplo vreme brez nalivov in neviht.
 
Glavna čebelarska sezona se počasi končuje, žal je bila to leto zelo slaba in vsi upi so trenutno usmerjeni na hojo in na ugodne vremenske razmere za njeno medenje.
 
Naj medi!
 
Aleš Bozovičar, ONS