Pregled stanja ozkolistne in širokolistne lipe na območju severozahoda države z dne 23.5.2019

23.05.2019 21:52:56
Danes smo pregledali stanje širokolistne (lipa) in ozkolistne lipe (lipovec) na območju Tolmina, Kobarida in Kanala. Cvetni nastavki so sedaj tudi že vidni na drevesih v višjih legah tega območja. Kot smo že poročali je tudi v višjih legah opaziti drevesa, katera nimajo cvetnih nastavkov. Po ocenah je takšnih dreves manj kar ob ugodnem vremenu ne bi smelo vplivati na samo medenje. Ob trenutnem stanju ocenjujemo, da bo lipa v nižinah pričela z cvetenjem med 5. in 10. junijem. Lipovec, ki zacveti nekoliko kasneje kot lipa pa med 10. in 15. junijem.
 
Naj medi.
 
Aleš Bozovičar, ONS