ČEBELARSKI MOJSTRI

12.04.2010 16:44:49
Tajništvo
Ena izmed poglavitnih in temeljnih dejavnosti ČZS je izobraževanje. Z razvojem so se v družbi spreminjale tudi vrednote. Če je bila sprva pomembna zemlja, pozneje pa sta bila pomembna tehnologija in kapital, je dandanes pomembno zlasti znanje. Pridobitev kakovostnega znanja je odvisna od kakovosti izobraževanja. Dandanes je potrebno nenehno izobraževanje, izpopolnjevanje in učenje oziroma tako imenovano vseživljenjsko izobraževanje. Le od tega je odvisno, ali bomo pri svojem delu uspešni in konkurenčni ter kakšna bosta naša rast in razvoj. Na ČZS veliko pozornosti namenjamo področju izobraževanja. Skrb za nenehno izobraževanje nas uvršča v vrh evropskega čebelarstva. Na področju izobraževanja zato sodelujemo z Obrtno zbornico Slovenije pri izobraževanju čebelarskih mojstrov.
 
Kdo je čebelarski mojster in kaj ga odlikuje?
Postati čebelarski mojster pomeni nekaj več. Pridobiti naziv mojster je za posameznika osebni uspeh, izpolnitev življenjskih ciljev ter končanje procesa uspešnega izobraževanja. Najpomembnejše za mojstra pa je, da zna organizirati svoje delo in delo sodelavcev, da zna svoje znanje in spretnosti prenašati nanje in na učence. Ne nazadnje je za vsakega čebelarja, ki si pridobi ta naziv, to tudi svojevrstna čast.
 
Pridobitev mojstrskega naziva ponuja:
  • pridobitev srednje strokovne izobrazbe;
  • ob opravljenih diferencialnih izpitih do poklicne mature (splošno izobraževalni predmeti: slovenski jezik ter tuji jezik ali matematika) možnost nadaljevanja izobraževanja na višjih strokovnih šolah;
  • izpolnjen kvalifikacijski (izobrazbeni) pogoj za izobraževanje dijakov;
  • kvalifikacijski (izobrazbeni) pogoj za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti, določenih v uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti;
  • možnost imenovanja za sodnega izvedenca in cenilca;
  • pravico do včlanitve v Klub mojstrov Slovenije in izkazovanje z znakom »Mojster«, ki je za porabnike znak odličnosti.
 
Mojstrski izpit je sestavljen iz štirih delov:
1.strokovno teoretični del,
2.praktični del,
3.poslovodno-ekonomski del in
4.pedagoško-andragoški del.
 
Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na več izpitnih enot in kandidati jih opravljajo v skladu z izpitnim katalogom za posamezni mojstrski naziv oz. posamezni del mojstrskega izpita. Posamezne izpitne enote lahko kandidati za mojstrski izpit opravljajo v različnih izpitnih rokih. Zaporedje opravljanja izpitov je določeno v izpitnem katalogu. Praviloma mora kandidat pred opravljanjem prvega, tj. praktičnega dela, uspešno opraviti drugi, tj. strokovno-teoretični del mojstrskega izpita, tretji, tj. poslovodno-ekonomski, in četrti, tj. pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita, pa lahko opravlja v poljubnem vrstnem redu. Prva dva dela, tj. strokovno-teoretični in praktični del, sta pripravljena za vsako strokovno področje posebej, tretji in četrti del pa sta enotna za mojstre vseh obrti v naši državi.
 
Interesenti za čebelarske mojstre
Čebelarska zveza Slovenije zbira prijave interesentov za pridobitev naziva čebelarski mojster. Usposabljanje za pripravo na izpite bo organizirano, ko bo skupina zainteresiranih čebelarjev dovolj velika. Interesenti lahko prijave pošljete na e-naslovu: marko.borko@czs.si.

Fotografije