Kronika čebelarstva na Rakeku

10.06.2019 8:23:34
Tajništvo
Čebelarsko društvo Rakek in KJUC - Enota Ivana Matičiča Rakek je v okviru praznovanja 20. maja svetovnega dne čebel in praznika občine Cerknica, organizirala v knjižnici na Rakeku, predstavitev knjige Miroslava Juvančiča »Kronika čebelarstva na Rakeku«, ki jo je podal avtor knjige.
Predstavitve se je udeležilo več kot 80 gostov in domačih čebelarjev ter ostalih udeležencev. Med gosti so bili poleg župana Občine Cerknica Marka Ruparja še predstavniki ČD Logatec, ČD Postojna, ZČD Cerknica, ČD Loška dolina, ČD Bloke, ČD Cerknica in člani domačega čebelarskega društva. Med njimi častni član Jernej Lukek in prvi predsednik ZČD Cerknica Leopold Frelih.
Prireditev je povezovala vodja knjižnice Nevena Savič, udeležence je nagovoril župan Občine Cerknica Marko Rupar in predsednica ČD Rakek Vida Winkler. Za popestritev je poskrbel trio »Drug problem«. Po končani predstavitvi so se udeleženci družili ob prigrizku, pijači in zvokih tria.
Tajnik ČD Rakek
(fotografije: Ljubo Vukelič / Občina Cerknica)