17. APRIL - S plesom do odločitev ali organizacija čebelje družine, strokovno

12.04.2018 9:15:43
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet

Torek 17. 4. 2018, 18:00
 

Dr. Janko Božič: S plesom do odločitev ali organizacija čebelje družine

strokovno predavanje

torek, 17. 4. ob 18. uri / Mestni muzej Krško / prost vstop

 

Dr. Janko Božič je poznavalec vedenja živali, izredni profesor na Oddelku za biologijo  ter predstojnik katedre za fiziologijo, antropologijo in etologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Svoje strokovno in znanstveno delo že iz gimnazijskih let posveča kranjski čebeli in čebelarjenju, je tudi vodja Centra za čebelarstvo Biotehniške fakultete.

 

»Nekoč so v čebelji matici iskali opravičilo za obstoj kraljestev, danes pa iščemo mehanizme odločanja znotraj čebelje družine, ki nehote namigujejo na podobnosti delovanja demokracije v človeški družbi. Glavno orodje čebel za odločanje na nivoju družine je plesno sporazumevanje. Čebele skavtke po vznemirljivi najdbi pašnega vira ali celo novega bivališča to sporočajo družini z ustrezno prilagojenim plesnim vzorcem. Kako se ostale čebele delavke odzovejo na posredovano informacijo o viru, je predvsem odvisno od biološke nujnosti za dosego ustreznega nivoja konsenza.«

Strokovno predavanje  je napoved obeležitve Svetovnega dneva čebel (20. maj) in del dogodkov v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine / ELKD.


V priponki celotno vabilo in povezava http://www.mestnimuzejkrsko.si/prireditve/dr-janko-bozic-s-plesom-do-odlocitev-ali-organizacija-cebelje-druzine-strokovno-predavanje-1
 

Informacije in najave:

E: info@mestnimuzejkrsko.si               
T: 07 492 10 99, 07 620 92 44 
M: 051 475 675