18. MAJ - Žirovnica, Svetovna čebelarska konferenca

11.01.2018 14:17:27
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet

SVETOVNA ČEBELARSKA KONFERENCA

Globalni izzivi v čebelarstvu 
Slovenija, Žirovnica 18. 5. 2018
 

Čebelarska zveza Slovenije bo v petek, 18. 5. 2018 v sklopu prvega praznovanja svetovnega dneva čebel organizirala svetovno čebelarsko konferenco: Globalni izzivi v čebelarstvu

Namen konference je:
1. predstavitev širokega pomena čebel in ostalih opraševalcev za pridelavo hrane ter življenje ljudi na Zemlji; 
2. izpostavitev trenutnih izzivov s katerimi se srečujejo čebelarji in strokovnjaki, ki delujejo v čebelarstvu 
3. nabor možnih rešitev in njena predstavitev kmetijskim ministrom dne 19. 5. 2018


Glavne teme na konferenci:
- Opraševanje – ekosistemska storitev čebel – gospodarski pomen čebel in ostalih opraševalcev;
- Pesticidi – grožnja čebelam in ostalim opraševalcem;
- Pomen uporabe čebeljih pridelkov v prehrani in Apiterapiji;
- Skrb za kakovost in varnost čebeljih pridelkov;
- Razvoj sonaravnih načinov za zatiranje varoj; 
- Prenos znanja v čebelarstvu;
- Upravljanje pašnih virov čebel – sajenje medovitih rastlin kot odgovor na intenzivno kmetijstvo.
- Promocija čebel in čebeljih pridelkov.

Uradna jezika konference bosta angleški in slovenski jezik, zagotovljeno bo simultano prevajanje.


Cilji konference:

- Določitev optimalnih in možnih rešitev za odpravo ugotovljenih problematik v čebelarstvu.
- Določitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev za zmanjšanje problematik.


Trenutno se o sodelovanju na konferenci dogovarjamo z največjimi strokovnjaki s posameznega področja s celega sveta.


Čebelarska zveza Slovenije