Najava projekta »Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin 2022«

17.11.2021 14:46:39
Tajništvo
Danes smo na Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) predstavili projekt, ki ga bomo izpeljali v prihodnjem letu z naslovom »Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin« in je tudi pobuda Evropi, da pristopi k projektu. Na ČZS smo se odločili, da stopimo korak naprej in prispevamo k zmanjševanju negativnega vpliva na okolje.
 
K projektu je pristopil Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo s svojo strokovnostjo poskrbeli, da se bodo medovita drevesa posadila v primerno okolje zanje. Hkrati bodo pripravili tudi strokovna navodila za sajenje, vzdrževanje in nego medovitih dreves. Veselimo smo, da so k akciji pristopile tudi srednje kmetijske šole, ki bodo dijakom in širši javnosti tudi predstavile pomen medovitih rastlin in jih tudi posadile na svoje vrtove, parke.
 
Za uspešno izveden projekt se bomo potrebovali tudi sadike avtohtonih medovitih dreves (lipa, kostanj, jabolka, češnje). Sadike bodo zagotovili s strani Zavoda za gozdove Slovenije kot številni donatorji in sponzorji. Med njimi tudi trgovsko podjetje BAUHAUS, ki bo vsakemu Slovenskemu čebelarju zagotovilo brezplačno eno medovito drevo.
 
»Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin« bo pripomogel k ciljem EU, da se do leta 2030 posadijo 3 milijarde dreves, in bo hkrati prispeval k načrtovanemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in podnebni nevtralnosti Evrope. Poleg tega bomo vsi skupaj s tem plemenitim delom poskrbeli in prispevali, da bodo naše čebele in ostali opraševalci imeli vir hrane za njihov nemoteni razvoj tudi v prihodnje, saj se je potrebo zavedati, da je 70 % pridelane hrane odvisna prav od njih.
 
Slovenski čebelarji dajemo tudi pobudo vsej Evropi, da se priključi našemu projektu. Bistvo tega projekta ne bodo le črke na papirju, ampak dejanja, zato si rezervirajte zadnjo soboto v mesecu marcu 2022.
 
O vseh nadaljnjih aktivnostih, ki jih bomo peljali naprej v okviru projekta, vas bomo sproti obveščali in verjamemo, da se bo vsak iz med nas priključil akciji in 26. marca posadil medovito rastlino za prihodnje rodove.
 
Več si lahko preberete v prilogi.


Tomaž Samec