SLOVENIAN BEEKEEPERS' ASSOCIATION
Beekeeping is part of the fabric of Slovenian culture because it is one of the oldest and most traditional rural activities. It is therefore no surprise that many internationally respected beekeepers were born on Slovenian soil. Beekeepers are very fond of bees and are especially committed to nature conservation, which is why beekeeping is also justly referred to as the poetry of agriculture. Slovenian beekeepers, the majority of whom are members of the Slovenian Beekeepers’ Association, are proud to continue the tradition of their compatriots. We contribute to the preservation of the indigenous Slovenian species, the Carniolan bee, the protection of its habitat, and the production of beekeeping products of the highest quality. A significant part of our efforts are dedicated to informing the general public about the importance of beekeeping. It was to this end that we decided to publish this web site. The web site presents various tourist and beekeeping routes where you will be able to take a closer look at the tourist attractions Slovenia offers and examine some of the extensive beekeeping heritage enriched by beekeepers’ activities today. Friendly beekeepers throughout Slovenia will be happy to open the doors of their bee farms, where you can get to know our Carniolan bee and the secrets of how it lives, as well as learn why the products of Slovenian beekeepers achieve such high quality.

APISLOVENIJA 2012

Simpozij o kranjski čebeli v Celju

V okviru Apislovenije 2012 bo v petek, 16. marca na Celjskem sejmu, potekal 1. mednarodni simpozij o kranjski čebeli. Sodelovanje na simpoziju so že potrdili strokovnjaki iz Hrvaške, Srbije, Makedonije, Španije, Slovaške, Nemčije, Romunije, Turčije in ZDA.

Na prireditev ste vljudno vabljeni tudi slovenski čebelarji, saj poskrbljeno za prevod prispevkov. Ker je število slušalk za simultano prevajanje omejeno, se je treba za udeležbo na simpoziju prijaviti na e-naslov: andreja.kandolf@czs.si. Simpozij se bo začel ob 9.00 s predstavitvijo domačih predstavnikov. Vstop je prost!
PROGRAM
9.00 Pozdravni nagovori

SLOVENIJA
9.15 J. Gregori Kranjska čebela Apis mellifera carnica v Sloveniji: zgodovinski pregled
9.30 P. Kozmus Vzreja in odbira kranjske čebele Apis mellifera carnica v Sloveniji
9.45 A. Gregorc, V. Lokar Selekcijska merila v čebelnjaku z družinami kranjske čebele (Apis mellifera carnica) za vzrejo matic
10.00 A. Gregorc, P. Kryger, M. Nakrst, V. Lokar Projekt za ohranitev kranjske čebele (Apis mellifera carnica) na območju Bele krajine
10.15 P. Dovč, P. Kozmus Opredelitev genetskih značilnosti Apis mellifera carnica
10.30 J. Božič Ohranitev čebel s promocijo naravne raznolikosti med čebelarji

ZDA
10.45 S. Cobey, A. Gregorc, B. Hopkins, W. S. Sheppard Semenski material A. m. carnica za povečanje ameriškega čebeljega plemenskega materiala.
11.00 Odmor

ŠPANIJA
11.45 P. de la Rua, I. Muňoz Genetska raznovrstnost in struktura vzhodnoevropskih čebel: pomen za njihovo ohranitev

NEMČIJA
12.05 R. F. A. Moritz Sodobna prizadevanja na področju genetike in vzreje v smeri odpornosti čebel na bolezni.
12.25 K. Bienefeld Ohranitev genetske variabilnosti pri Apis mellifera carnica s pomočjo genetskega ocenjevanja

HRVAŠKA
12.45 M. M. Dražić, J. Filipi, M. Marulič, M. Janeš, G. Duvnjak, M. Špehar, L. Svečnjak, D. Bubalo, N. Kezić Strategije za vzrejo in ohranitev kranjskih čebel na Hrvaškem

SRBIJA
13.05 N. Nedić, G. Jevtić, G. Mirjanić, B. Anđelković

Opredelitev morfoloških značilnosti čebel (Apis mellifera L.) iz različnih delov Srbije

13.20 S. Rašić, L. Stranisavljević, M. Mladenović Uporaba geometrijske morfometrije za razlikovanje med selekcioniranimi linijami kranjskih čebel (Apis mellifera carnica) v Srbiji in Črni gori
13.35 G. Jevtić, B. Andjelković, V. Simeonova, M. Mladenović Variabilnost ožiljenosti kril pri čebeli (Apis mellifera carnica) iz območja Rasine
13.50 Odmor

SLOVAŠKA
15.00 R. Chlebo Ohranitev populacije kranjske čebele na Slovaškem

AVSTRIJA
15.15 A. Britzmann Kratek zgodovinski pregled vzreje čebel na Koroškem

MAKEDONIJA
15.30 A. Uzunov, H. Kiprijanovska, S. Andonov, A. Gregorc Začetne dejavnosti za ohranitev avtohtone čebelje populacije (Apis mellifera macedonica) v Republiki Makedoniji

ROMUNIJA
15.45 A. Siceanu, E. Cauia, F. Ioan Izbrani vidiki o romunskih populacijah čebel

TURČIJA
16.00 A. Kence, M. Kence Študije o lastnostih in ohranitvi čebel v Kirklareliju
16.15 M. Kekecoglu, P. G. Rasgele Opis genetskih in morfoloških lastnosti čebele (Apis mellifera L.) iz ekotipa Yigilca (Apis mellifera L.)
16.30 M. Kekecoglu, P. G. Rasgele Novi ekotip čebele (Apis mellifera L.) na območju zahodnega črnega morja v Turčiji
16.45 Zaključek simpozija
Click on the map to find more information about the region
Po Janševi poti V deželi lipovega medu V deželi kraškega medu V deželi hojevega medu Po poti Petra Pavla Glavarja Levstikova čebelarska pot V deželi mladih čebelarjev Dolenjska medena pot Dežela smrekovega medu Koroška medena pot Jurančičeva pot Po poteh Petra Danjka Pot čebelarja Mlinška V deželi ocenjevanja medu Pod štajerskim Triglavom
Slovenian Beekeepers’ Association
Brdo 8, 1225 Lukovica, Slovenia
tel.: +386 1 72 96 100, fax.: +386 1 72 96 132
info@czs.si
www.czs.si
Aritours travel agency
Slomškov trg 7
2000 Maribor
Tel.: +386 2 252 16 19
Faks: +386 2 252 58 95
Contact: mrs. Tanja Arih
tanja.arih@aritours.si
www.aritours.si and www.visit-slovenia.si
Kolofon