Čebelarji preverite zalogo hrane v panjih

13.03.2019 9:07:56
Tehnologija
Ena izmed najpomembnejših in najbolj občutlji­vih spomladanskih nalog v čebelnjaku je temeljit pre­gled čebeljih družin. Po njem dobimo točen odgovor na vprašanji, kako so čebele prezimile in kaj je treba v prihodnje narediti za njihov hitrejši spomladanski razvoj. Ob vsakem letnem času je treba vsak pregled čebelje družine izvesti v kar najkrajšem času. To še posebej velja za spomladanske preglede, kajti čebe­lja družina tedaj še ni številčna in zato težko vzdržuje potrebno toploto v zalegi.

Če je konec februarja ali marca temperatura višja od 12 °C, lahko ob prvem čistilnem izletu opravimo prvi »leteči« pregled čebeljih družin. Pri tem iz panja odstranimo 1-2 krajna sata, preostale pa pazljivo listamo, da ugotovimo, ali je v panju zalega. Hkrati s preverjanjem zalege preverimo tudi zalogo hrane. Po potrebi lahko še očistimo podnice. Če so bile čebelje družine zazimljene z mlado, oprašeno matico, z veliko čebelami, izleženimi v prvi polovici avgusta, in z zadostno zalogo kakovostne hrane, izkušeni čebelarji raje zgolj opazujejo čebele pred žreli in tako ocenijo stanje v panjih.

V tem trenutku nas najbolj zanima, koliko hrane imajo čebele še na razpolago. Uspešno prezimljena čebelja družina mora imeti v tem obdobju v panju tri do štiri sate pokritega medu, to je 6-7 kg medu s cvetnim prahom. Kar takoj si zapomnimo, da je treba pri presojanju zalog računati, da je na 1 dm2 sata na obeh straneh skupaj 300 g medu, če je ta pokrit. Če v panju ni dovolj hrane, pravzaprav nimamo druge izbire, kot da jo čebelam dodamo. Iz rezerve jim dodamo medene sate z nastrganimi pokrovci, da se čebele ne trudijo še z odkrivanjem medu. Če takih satov nimamo in, če  ni več prehladno, jih lahko nakrmimo tudi s sladkorno raztopino.

Številni čebelarji spomladi prisegajo na uporabo krmnih pogač. Pri tem moramo biti zelo previdni, saj čebele za predelavo te hrane potrebujejo več vode, to pa utegne ob mrazu in slabem vremenu povzročiti nemalo težav. Ob zdajšnjem zelo spremenljivem vremenu s hitrimi ohladitvami obstaja nevarnost, da čebele ne bodo sposobne ogrevati celotne zalege. Posledica tega je pojav prehlajene zalege, griže, noseme itd.

Kasneje, ko bo lepše vreme, bomo  imeli možnost, da si med delom nekoliko bolje ogledamo tudi zunanjost in lastnosti čebel v posameznih družinah. Še posebej moramo biti pozorni na tiste čebelje družine, pri katerih smo opazili čebele delavke z rumenimi obročki. V njih bomo morali letos obvezno zamenjati matice in uničiti čim več trotovske zalege, po možnosti pa kar vso.

Vlado Auguštin JSSČ