Najava treh razpisov za čebelarje in uradne ure svetovalcev

12.03.2019 14:57:40
Ekonomika
ČZS, JSSČ, bo po predvideni objavi javnih razpisov za tehnično pomoč čebelarjem, racionalizacijo sezonske selitve panjev in subvencioniranje vzreje čebeljih matic (22. marca 2019) kot pomoč čebelarjem pri pripravi njihovih vlog po različnih krajih v Sloveniji organizirala uradne ure. Vsem, ki imate namen kandidirati na razpis za tehnično pomoč čebelarjem oz. racionalizacijo sezonske selitve panjev, predlagamo, da si pravočasno pripravite vsa veljavna potrdila o usposabljanjih ter račune in potrdila o plačilih, ki bodo kot priloga sestavni del vloge za prijavo na javni razpis. Na svoji upravni enoti preverite, ali imate urejeno številko KMG MID (ob morebitnem črpanju sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike, med katere sodijo tudi vsi trije gornji javni razpisi, mora imeti kmetijsko gospodarstvo poleg nosilca KMG MID določenega tudi njegovega namestnika).

Čebelarje, ki ste aktivni uporabniki sheme SMGO že pred letom objave razpisa in imate namen kandidirati na razpis za tehnično pomoč čebelarjem, pozivamo, da to čim prej sporočite na tel. št. 01/729 61 29, da vam bomo lahko pravočasno izdali potrdilo.

Uradne ure javne svetovalne službe v čebelarstvu
Ponedeljek, 25. 3. 2019
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 11.–17. ure
Pisarna JSSČ v ČRIC-u Gorenjske, Rožna dolina 50a 11.–17. ure
Pisarna JSSČ, Mestni trg 4, Metlika 11.–17. ure
Pisarna JSSČ, Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota 11.–17. ure
Pisarna JSSČ v kulturnem domu, Dobrna 1a, Dobrna 11.–17. ure
Društveni prostori ČD Dravograd, Meža 10, Dravograd 11.–17. ure
Pri Atelšku, Povir 52, Sežana 11.–17. ure
Torek, 26. 3. 2019
Pisarna ČD Ptuj in ZČD Ptuj, Trstenjakova 9, Ptuj 9.–11. ure
Pisarna JSSČ, Streliška ulica 50, Maribor 12.–16. ure
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 10.–16. ure
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto 12.–16. ure
Dom čebelarjev Brode, Brode 37, Škofja Loka 10.–16. ure

 Lidija Senič