Želimo, da je v Sloveniji ves med označen z TOČNO DRŽAVO porekla!

06.03.2019 22:01:14
Predsednik
Želimo, da je v Sloveniji ves med označen z TOČNO DRŽAVO porekla!
 
Na pobudo ČZS smo danes sestali  ČZS, MEDEX in Čebelarstvo Božnar in sklenili, da bomo skupaj vložili VES napor, da prepričamo pristojne, da je označevanje točne države porekla medu nujno potrebno tudi v Sloveniji!
Na MKGP smo naslovili pobudo, da se sestanemo in dorečemo, kako lahko to uredimo v RS. Pri tem poudarjamo, da mora označevanje točne države porekla veljati za ves med, ki se daje v promet v Republiki Sloveniji, torej tudi za med, ki se ga v RS uvozi. Če poenostavimo, na vsakem kozarcu mora biti natančno navedena država porekla.
Slovenski potrošnik si zasluži, da VE iz točno katere države prihaja med, saj trenutno zaradi možnosti označevanja mešanica EU in izven EU in podobno ... le to ni jasno!

Boštjan Noč