Oskrba čebeljih družin v začetku pomladi

04.03.2019 14:45:08
Tehnologija
Po lanski dolgi in topli jeseni, je prišlo v naših krajih do krajšega obdobja zimskega vremena, kateremu pa je že v mesecu februarju sledila ponovna otoplitev. Pojavilo se je za ta čas neobičajno toplo, suho in sončno vreme, ki je povzročilo tudi zgodnejše prebujanje žive narave. Temu so sledile tudi čebele, saj so že ob prvih sončnih dneh izletavale iz panjev in vanje nosile vodo. Kasneje smo jih lahko opazili tudi s polnimi koški cvetnega prahu, katerega so nabrale na prvih cvetočih rastlinah. Ker je vreme za razvoj družin sedaj ugodno, se čebelarji že sprašujemo kako se bodo le te razvijale, ter obenem s kančkom strahu gledamo vremensko napoved za prihodnje tedne.

Zaradi ugodnih vremenskih pogojev so čebelje družine že začele izletavati in v delu dneva ko so temperature višje, že intenzivno letijo in v panje prinašajo vodo, ter cvetni prah in nektar, katera naberejo na okoliških rastlinah. Vnos sveže hrane in vode zagotovo ugodno vpliva na razvoj družin in na povečevanje obsega zalege. Vnos cvetnega prahu je tudi dober pokazatelj, da je z družino v panju vse v redu, da se normalno razvija in da matica aktivno zalega. V primeru da v nekaterih panjih vnosa cvetnega prahu ni opaziti, ter da se čebele po bradi panja gibajo zbegano in nemirno, pa je to lahko že znak da je omenjena družina brez matice. Podobno kot tega tudi številne druge znake prepoznamo že s kratkim opazovanjem čebel na bradi panja, brez da bi v panj in čebeljo družino posegali. Takšno opazovanje nam omogoča da hitro in brez posega v družino ocenimo morebitne nepravilnosti v naših panjih. Panje kjer smo takšne nepravilnosti odkrili označimo in kasneje pregledamo. Na bradi panja lahko opazimo da so čebele nemirne, ter da glasno brenčijo, kar je lahko znak pomanjkanja hrane ali prekomerne napadenosti družine z varojo. Če družino pestijo bolezni in zajedavci lahko pred žerlom panja opazimo poškodovane čebele, čebele z deformiranimi ali nepravilno postavljenimi krili ali čebele ki ne morejo vzleteti.
   Pri ugotavljanju stanja v čebeljih družinah nam je v veliko pomoč tudi testni vložek saj lahko s pregledom drobirja na pladnju ocenimo moč družine, pozicijo gnezda ter  porabo zalog hrane. V primeru da na testnem vložku opazimo tako odrasle varoje, kot tudi nerazvite razvojne oblike varoje, ki so svetlejše barve, pa je to znak da zimsko zatiranje ni bilo uspešno in je število varoj v družini preveliko. Takšni družini je potrebno nameniti več pozornosti saj lahko zajedavec povzroči propad družine in se že tekom pašne sezone razširi na ostale družine.
   Številni čebelarji se spričo tople jeseni in sedanjih visokih temperatur sprašujemo kakšno je bila poraba hrane v jesenskem in zimskem časi in kakšno je stanje zalog v naših čebeljih družinah. Zunanje temperature nam sedaj omogočajo da opravimo hiter pregled družin ter ocenimo in po potrebi dopolnimo zalogo hrane. To nam omogoča, da popravimo napake, katere smo zagrešili pri pripravi družin na zimo. Pri pregledih si pomagamo z ročno svetilko s pomočjo katere ocenimo lego in velikost gnezda, ter število ulic ki jih čebele zasedajo. V AŽ panjih sate ob gnezdu samo razmaknemo in s pomočjo svetilke ocenimo zalogo hrane v panju. V primeru da čebelam hrane primanjkuje jim dodamo sate s hrano iz zaloge. Če pa je med satjem s hrano in gnezdom prazno satje, pa le tega odstranimo in hrano pomaknemo bližje gnezdu. Tako posrbimo, da bodo imele čebele na voljo dovolj zalog potrebne hrane in da bodo pripravljene tako na nadaljnji razvoj sezone, kot tudi na morebitna obdobja hladnega vremena. V gnezdo pri prvih pregledih ne posegamo, razen če posumimo, da matica v družini ni prisotna. Takrat hitro pogledamo tudi gnezdo kjer preverimo ali je zalega prisotna.
   Pogosto se zgodi da pri pregledih družin odkrijemo tudi družino ki je propadla ali takšno ki je zelo šibka. Čebelje družine lahko  tekom zime propadejo zaradi napak čebelarja pri pripravi na zimo, lahko pa tudi zaradi prisotnosti bolezni. Panje v katerih so bile odmrle družine obvezno sčistimo in razkužimo, satje pa pretopimo in ga ne uporabljamo v drugih panjih. V kolikor posumimo da je za propad družin kriva bolezen pa se obrnemo na veterinarje VF NVI, kateri bodo sum na bolezen potrdili ali ovrgli in predlagali nadaljnje delo in sanacijo.
   Ker se pašna sezona neutrudno bliža in lahko glede na sedanje stanje nastopi tudi prej kot običajno, je sedaj zadnji čas da si pripravimo satnice, okvirje, panje in drugo čebelarsko opremo katero bomo v naših čebelnjakih potrebovali v pašni sezoni

V tem času se čebelje družine že intenzivno razvijajo, spričo povečanega obsega zalege pa se postopoma povečuje tudi število čebel v družini. V kolikor se bo tovrstno vreme nadaljevalo bo to za čebelje družine vsekakor ugodno, vendar se moramo vseeno zavedati da lahko v nekaterih, predvsem višje ležečih krajih, zima še pokaže svoje zobe in neugodno vpliva na razvijajoče čebelje družine.
.
Simon Golob
Svetovalec za tehnologijo čebelarjenja