Povrnitev dela trošarin za energente (bencin, dizel)) čebelarjem?

15.02.2019 18:33:07
Predsednik
Povrnitev dela trošarin za energente (bencin, dizel)) čebelarjem?

Danes smo imeli zelo konstruktiven sestanek med ČZS, MKGO in MF na temo povrnitev dela trošarin za energente (bencin, dizel) čebelarjem. Čebelarji želimo biti v tem delu primerljivi s ostalimi kmetijskimi panogami in tudi s sosedi iz Hrvaške.
Danes smo se dogovorili, da pristojno ministrstvo preuči kako to pravno urediti, potem pa se bomo pogovarjali o normativu in kar še sodi zraven, da pridemo do realizacije.
Velika hvala državnemu sekretarju na MKGP dr. Jožetu Podgoršku , ki podpira predlog ČZS in konstruktivno pomaga do realizacije.

Boštjan Noč, predsednik ČZS