Sestanek ČZS in KGZS - kar nekaj je skupnih projektov in ciljev!

25.01.2019 11:22:54
Predsednik
V tem tednu smo se na pobudo ČZS sestali predstavniki ČZS ( Boštjan Noč, Lidija Senič in Barbara Dimc) in predstavnika KGZS ( Cvetko Zupančič in Branko Ravnik).
Na sestanku smo sprejeli sledeče sklepe (celoten zapisnik v prilogi) :
Sklepi sestanka:
1. KGZS,  g. Cvetko Zupančič poudari, da podpira ustanovitev in delovanje Čebelarske akademije in da bo KGZS temu izrazila pisno podporo.
2. ČZS in KGZS podpirata vse pobude dane s strani predsednika ČZS: - 
-    da skupaj ČZS in  KGZS zaprosita  za sestanek z ministrico MKGP glede ureditve dopolnilnih   dejavnosti v delu ureditve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter vključitev mešanice čebeljih pridelkov v obseg prve stopnje predelave,
-    da se Svetovni dan čebel še bolj izkoristi v smislu promocije slovenske hrane, saj je strokovno dokazano, da je večina hrane boljše kakovosti, če je oprašena s strani čebel. Poudariti je potrebno direktno povezavo čebela in rezultat opraševanja, na primer čebela – jabolko.
-    da KGZS podpre ČZS pri prizadevanju, da se končno uredi plačilo DDV na zdravila za čebele (iz 22 na 9,5%),
-    da ČZS in KGZS na MKGP podata skupno pobudo, da Slovenija v EU še bolj odločno zahteva, da se vsa pridelana hrana označi z državo porekla,                   
-    da ČZS in MKGP naslovita na pristojne skupen predlog, da se v javnih ustanovah poveča izjemo iz 20 na 40 odstotkov izvzetja živil iz javnega naročanja s ciljem skrajšanja dobavnih verig,
-    da se uvede pogoj, da javni zavodi na letnem nivoju zagotovijo vsaj 15 % lokalne hrane, ki jo je   mogoče zagotoviti.