Ob koncu leta - HVALA in še enkrat HVALA!

31.12.2018 18:49:31
Predsednik
Ob koncu leta - HVALA in še enkrat HVALA!

Ob koncu leta bi se rad iskreno zahvalil vsem, ki smo v letu 2018 skupaj soustvarjali čebelarsko zgodbo ... 
V prvi vrsti vsem čebelarkam in čebelarjem, vsem čebelarskim društvom, vsem organom ČZS, zaposlenim na ČZS, lokalnim skupnostim, MKGP, Vladi RS in pristojnim ministrstvom, šolam ,vrtcem, zvezi paraplegikov Slovenije, medijem, ... in še mnogo drugim, ki ste vsak po svoje prispevali kamenček v skupni mozaik čebelarskega leta ...
Zavedam se, da brez vseh Vas in naše skupne pozitivne energije in mnogo vloženega prostega časa ne bi bilo uspešne čebelarske zgodbe ...
Skratka vsem in vsakemu posebej iskrena HVALA z željo po nadaljnjem sodelovanju v letu 2019.

Boštjan Noč, predsednik ČZS