Slovenski čebelar 1-2019

18.12.2018 13:53:38
Slovenski čebelar
KAZALO
 
UVODNIK
Boštjan Noč
ZDRAVJE ČEBEL
Franco Mutinelli: Huda gniloba čebelje zalege in nosemavost: zatiranje in dobra čebelarska praksa
Izr. prof. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med. in Laura Šimenc, dr. vet. med.: Okužba čebeljih družin z virusom mešičkaste zalege
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Vladimir Fajdiga (prevod in priredba): Novi pokrovčki za kozarce z medom brez PVC-ja in mehčal
Nataša Lilek: Analiza čebeljih pridelkov
Andrej Šalehar, France Baraga in Janez Gregori: Listina čebelarske družbe v Zgornji Lužici za Petra Pavla Glavarja v letu 1772
Nataša Lilek: Izdelava in prodaja kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo čebelje pridelke
doc. dr. Danilo Bevk: Strokovni posvet: Pestrost opraševalcev za zanesljivo pridelavo hrane
Dr. Andrej Gogala: Zakrinkana čebela (Hylaeus nigritus)
Franc Šivic: Novice iz sveta
DELO ČEBELARJA
dr. Peter Kozmus: Čebelarjeva opravila v januarju
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
FRANCO MUTINELLI: HUDA GNILOBA ČEBELJE ZALEGE IN NOSEMAVOST: ZATIRANJE IN DOBRA ČEBELARSKA PRAKSA
Hudo gnilobo čebelje zalege povzroča sporogena bakterija Paenibacillus larvae. Mlade čebelje ličinke se okužijo, ko zaužijejo spore P. larvae s hrano. Spore vzklijejo v črevesju, bakterije nato preidejo v tkiva, kjer se močno namnožijo. Okužene ličinke običajno umrejo po pokritju satnih celic, v njihovih ostankih pa nastane več milijonov kužnih spor. Ti ostanki se posušijo v »luske «, ki se tesno primejo celičnih sten, čebele pa jih le s težavo odstranijo …
 
IZR. PROF. DR. IVAN TOPLAK, DR. VET. MED. IN LAURA ŠIMENC, DR. VET. MED.: OKUŽBA ČEBELJIH DRUŽIN Z VIRUSOM MEŠIČKASTE ZALEGE
Mešičkasta zalega je bila prva bolezen čebel, za katero so dokazali, da jo povzroča virus. Z virusom okužena in obolela čebelja družina ima značilne klinične znake. Po okužbi ličinke hitro umrejo, zaradi tekočine, ki se nabira med njihovim telesom in levkom, pa dobijo videz mešička. Po tej značilnosti so bolezen tudi poimenovali. Čebele delavke odmrle ličinke odstranjujejo iz celic in zatem s hranjenjem virus prenašajo na neokužene ličinke in druge čebele delavke …
 
VLADIMIR FAJDIGA (PREVOD IN PRIREDBA): NOVI POKROVČKI ZA KOZARCE Z MEDOM BREZ PVC-JA IN MEHČAL
Za proizvodnjo »mehkih« umetnih mas, sposobnih plastične deformacije, se v postopku brizganja ali ekstruzije uporabljajo mehčala (ftalatne spojine – endokrini motilci), ki končnemu izdelku, kot so na primer cevke za infuzijo, povečujejo elastičnost; izdelki so mehkejši in prilagodljivejši (fleksibilnejši) …
 
NATAŠA LILEK: ANALIZA ČEBELJIH PRIDELKOV
V skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2017–2019 in Programa podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov so se v okviru tretjega sklopa v letu 2018 izvajale analize čebeljih pridelkov (cvetni prah, propolis in vosek) na prisotnost ostankov akaricidov kumafosa, timola ter razpadnih proizvodov amitraza …
 
ANDREJ ŠALEHAR, FRANCE BARAGA IN JANEZ GREGORI: LISTINA ČEBELARSKE DRUŽBE V ZGORNJI LUŽICI ZA PETRA PAVLA GLAVARJA V LETU 1772
V Glavarjevi knjižnici v Komendi je shranjen obsežen arhiv Glavarjevega beneficija, ki ga je uredil, popisal in objavil seznam Baraga (1998). O čebelarstvu je v arhivu več listin in 16 Glavarjevih pisem rejencu Jožefu Tomlju. V prvem fasciklu je pod zaporedno številko 26 listina o imenovanju Petra Pavla Glavarja za častnega člana čebelarske družbe v Zgornji Lužici (Oberlausitz), ki je bila izdana in podpisana 5. junija 1772 …
 
NATAŠA LILEK: IZDELAVA IN PRODAJA KOZMETIČNIH IZDELKOV, KI VSEBUJEJO ČEBELJE PRIDELKE
Čebelarji velikokrat želimo svojo ponudbo čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov popestriti tudi z izdelavo različnih kozmetičnih izdelkov, kot so mila, balzami, kreme, mazila za ustnice itd., v katerih uporabimo kot sestavine tudi čebelje pridelke. Z namenom, da bi podrobneje spoznali, kaj vse je treba imeti za legalno prodajo in kakovostno ter varno izdelavo takšnih izdelkov, smo v mesecu novembru na ČZS organizirali strokovno razpravo, ki je obravnavala to tematiko …
 
DOC. DR. DANILO BEVK: STROKOVNI POSVET: PESTROST OPRAŠEVALCEV ZA ZANESLJIVO PRIDELAVO HRANE
Na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) smo 23. novembra 2018 organizirali strokovni posvet Pestrost opraševalcev za zanesljivo pridelavo hrane. Strokovnega posveta sta se udeležili tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec, in državna sekretarka, mag. Tanja Strniša. Ob hitrem ukrepanju Slovenija še lahko postane model trajnostnega upravljana pestrosti opraševalcev za stabilno pridelavo hrane in ohranjanje biodiverzitete …
 
DR. ANDREJ GOGALA: ZAKRINKANA ČEBELA (HYLAEUS NIGRITUS)
Zakrinkane čebele (rod Hylaeus) so drobne, velike od 4 do 9 mm. Le slabo so odlakane in peloda ne prenašajo na telesu, temveč v golši, skupaj z medičino. Nekoč so menili, da so to primitivne lastnosti, danes pa menimo, da so njihovi predniki dlake za prenašanje peloda izgubili …
 
FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA
FRANCIJA – Francija je poleg Nemčije eden največjih potrošnikov medu v Evropi. Domača pridelava zaradi različnih vzrokov, kot so zastrupitve čebel, slabe paše, azijski sršeni, zmanjševanje števila poklicnih čebelarjev in podnebne spremembe, iz leta v leto pada, povečuje pa se uvoz …
 
DR. PETER KOZMUS: ČEBELARJEVA OPRAVILA V JANUARJU
V letu 2019 vam želim srečo, zdravje ter obilo lepih trenutkov v krogu vaših najdražjih in ob vaših čebelah. Privoščim vam dobro čebelarsko sezono, v kateri bi imeli zdrave čebelje družine, s katerimi bi pridelali obilo čebeljih pridelkov in bi jih na koncu tudi dobro prodali …