Dan čebelarskega turizma 2018

17.12.2018 22:39:37
Ekonomika
V petek 7. decembra 2018 je v prostorih Čebelarske zveze Slovenije potekal že 13. posvet ob dnevu čebelarskega turizma. ČZS, JSSČ dogodek organizira že tradicionalno. To je odlična priložnost za spoznavanje dobrih praks čebelarskega turizma in možnosti, ki nam jih ponuja tovrstna dejavnost.
 
V uvodni besedi je g. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije pozdravil obiskovalce posveta in izpostavil dosežke na področju čebelarstva v preteklih letih. Vsi ti dosežki, kot je npr. prejem prestižne nagrade Kristalni Triglav 2018, ustanovitev slovenske čebelarske akademije,..., pomenijo priložnost tudi za razvoj čebelarskega turizma. Ena od idej je tudi ideja, da bi po vzoru Nobelove nagrade   vsake 2 ali 4 leta podelili zlato čebelico najbolj inovativnemu projektu s področja ohranjanja čebel. Pri vsem tem pa ne moremo mimo tega, da je tudi na področju čebelarstva potrebno razmišljati o povezovanju in sicer med tistimi, ki delajo na področju čebelarskega turizma in lokalnimi skupnostmi in izkoristiti priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova evropskih razpisov. Eden od ciljev za prihodnje obdobje, pa je tudi pobuda, da se slovensko čebelarstvo vpiše na seznam UNESCO, je v uvodu še izpostavil g. Noč.
 
Posvet se je nadaljeval s predstavitvijo dobrih praks. Najprej se je predstavilo družinsko čebelarstvo Skubin. Prihajajo iz Goriških Brd s čebelnjakom na odlični lokaciji s prelepim razgledom. Svoje čebelarstvo imenuje tudi Medeni planet, ki ne ponuja masovnega turizma, nudi pa pristnost, domačnost, odprtost vsakemu, ki jih obišče. Z apiturizmom se ukvarjajo od l. 2014. Svojo dejavnost oglašujejo na letakih, ki jih delijo na info točkah v Kopru in Novi Gorici in tudi v sosednji Italiji, predvsem v Trstu. Letaki so na voljo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Svojo ponudbo predstavljajo tudi na spletu. Pohvalijo se lahko z vrhunskimi fotografijami, s katerimi skušajo prepričati tudi najbolj zahtevnega gosta.  Poleg domačih turistov jih obiščejo tudi tujci, Italijani in tisti, ki pridejo z ladjo v Koper in svoje turistične oglede nadaljujejo z avtobusom ali kombijem.  Sodelujejo na prireditvah z ostalimi čebelarji v Goriških Brdih, kot so Brda in vino, kjer svojo ponudbo predstavljajo na stojnicah.
 
V Mirni Peči so letos odprli muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka in se odzvali pozivu za izbor lokacije za postavitev paviljona Čebelji svet. Ga. Sonja Klemenc Križan,  direktorica občinske uprave Mirna Peč je povedala, da so ponosni na muzej in da bo v tem muzeju bival tudi paviljon Čebelji svet. Občina Mirna Peč vzorno sodeluje s čebelarskim društvom Novo mesto, vsako leto sodelujejo pri tradicionalnem slovenskem zajtrku. Za delovanje paviljona zagotavljajo strokovni kader ob podpori čebelarskega društva in sredstva potrebna za delovanje in promocijo paviljona. Ga. Ljudmila Bajc pa je predstavila vizijo muzeja in čebeljega sveta. Ciljne skupine so otroci, mladina in odrasli.  Pri predstavitvi čebeljega sveta bodo sodelovali tudi čebelarji, ki bodo poskrbeli za degustacijo in tudi prodajo čebeljih pridelkov in izdelkov. Otroke bodo navdušili z interaktivnimi pripomočki in tudi delavnicami. Promocijo pa bodo izvajali preko spletne strani muzeja in občine, pa tudi preko ostalih družbenih omrežij. Poskrbeli bodo, da bo promocijski material muzeja in paviljona dostopen  na turističnih točkah, se predstavili v lokalnih in elektronskih medijih. Z velikim veseljem  k obisku muzeja  in paviljona Čebelji svet povabijo tudi udeležence dogodka, kot tudi ostale čebelarje.
 
Predstavila se je tudi blogerka Adele z blogom Adele in Slovenia. V Slovenijo se je preselila  leta 2007 in bila že ob prvem obisku očarana nad lepotami Slovenije. Začela je pisati blog o Sloveniji, ki je zelo dobro obiskan, saj ima kar 300.000 sledilcev. Zanimiv je tako za tuje obiskovalce kot tudi za domačine. Adele opiše blog kot živo stvar, ki je aktualna tudi čez vrsto let.  Svoja doživetja na pobudo Turizma Radovljica objavlja na blogu od 3-krat do 4-krat na mesec. Ukvarja pa se tudi s prevajanjem in lektoriranjem. Veliko sodeluje s Turizmom Radovljica in Zavodom za turizem in kulturo Žirovnica. Šele s prihodom v Slovenijo je spoznala pomen čebel za okolje in začela uporabljati čebelje pridelke in izdelke. Navdušena je nad bogato čebelarsko tradicijo in panjskimi končnicami. Za čebelarje je pripravila nekaj priporočil, kot npr. kako izstopati med 10.000 – čimi čebelarji in poudarila predvsem pomen sodelovanja in povezovanja. Priporoča uporabo orodij kot so fb, instagram, izpostavila pa je tudi pomen dobrega prevoda v angleški jezik. Pohvalila je tudi čebelarske turistične poti, ki pa bi morale biti bolje označene, da bi jih turisti lažje našli.
 
G. Darko Simončič iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predstavil možnosti za financiranje naložb s področja čebelarstva, podrobnosti predstavitve najdeta na: http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/9771

Čebelarska zveza Slovenije že osmo leto zapored organizira natečaj za izbor čebelam najprijaznejše občine s ciljem, da nagradi občine za dobro sodelovanje s čebelarji na njihovem območju in spodbudi ostale občine k bolj aktivnemu sodelovanju s čebelarji.  Na posvetu smo podelili priznanja trem občinam, ki so bile nominirane kot čebelam najprijaznejše v letu 2018 na predloge čebelarskih društev. Priznanje za 3. mesto v letu 2018 je prejela Občina Ivančna Gorica, za 2. mesto je prejela Občina Ljubljana in za 1. mesto Občina Črna na Koroškem.
Partnerica v projektu za izbor čebelam najprijaznejše občine v letu 2018 Semenarna Ljubljana je za vse čebelarje iz treh najboljših občin podarila po tri različne vrečice medovitih semen.
Vsem trem občinam in čebelarskim društvom, ki so občine predlagali iskreno čestitamo in želimo še naprej vrsto uspešnih projektov in medsebojnega sodelovanja.
Sledila je podelitev ploščice za posebne čebelnjake. V kategoriji pravi slovenski čebelnjak je prejelo ploščico ČD Škofja Loka in ČD Sežana. Ploščico za najstarejši slovenski čebelnjak pa je prejel Koloman Kozic iz Prosenjakovcev in ploščico v kategoriji posebni čebelnjak ČD Idrija. 
 
Na dogodku so se podelili še certifikati  odličnosti in table novim certificiranim ponudnikom čebelarskih turizmov. Letos so certifikat odličnosti prejeli: Branko Božnik, Posestvo Pule in Čebelji raj Noč, Čebelarstvo Boštjan in Anton Noč. Celotni seznam certificiranih ponudnikov najdete  na spletni strani: http://www.apiturizem.si/ponudniki/, kjer si lahko pogledate njihovo predstavitev in ponudbo.
 
Na Gorenjskem, pa se ponašajo  s posebnim Hop on, hop Off avtobusom.  Ponudbo je predstavil G. Tomaž Rogelj, direktor Zavoda za pospeševanje turizma Bled . Posebni avtobus je namenjen odkrivanju zanimivosti in kotičkov podeželja v družbi lokalnega prebivalstva. To je tudi način s katerim želijo goste preusmeriti tudi širšo okolico in ne samo  jezera. Na ta način želijo goste tudi spodbuditi, da ostanejo dalj časa. Testni avtobusi so vozili v juliju in avgustu, ko je na Bledu največ turistov. Ponudba vključuje tudi t.i. čebelarski avtobus, ki ponuja oglede čebelarskih tuizmov in znamenitosti, kot so Janšev čebelnjak,.. Avtobus v sezoni vozi 4-krat na dan na relaciji Bled – Selo – Čebelarski center Lesce – Radovljica – Zabreznica – Bled. S ponudbo bodo nadaljevali tudi naslednje leto.  
 
Letošnje novosti v Apiturizmu je predstavila ga. Dominika Koritnik Trepel iz Kluba profesionalnih turističnih vodnikov. Letos so se odločili za izvoz čebelarskega produkta, ki se imenuje  čebelarsko turistični vodniki v tujini. V Bosni in Hercegovini so  organizirali tečaj za čebelarsko turističnega vodnika, po programu kot ga izvajamo v Sloveniji. Ga. Trepel je predstavila tudi program za Vodnika interpretatorja, ki so ga organizirali za svoje člane. Be(e) Forum predstavlja začetek tesnejšega sodelovanja z Mestno občino Ljubljana. Be(e) Forum predstavlja dogodek, na katerem bo tema čebelarskega turizma služila kot osnova za oblikovanje kreativnih turističnih produktov. Potekal  bo 30. januarja 2019 v Hiši Evropske Unije, na Dunajski cesti 20 v Ljubljani. Na dogodek vabljeni vsi, ki jih zanima čebelarski turizem.
 
Predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije so pripravili zanimivo razstavo spominkov na temo čebelarstv, za kulturni program pa so že tradicionalno poskrbeli člani lokalnega Kulturnega društva Frana Maslja Podlimbarskega iz Krašnje.
 
Dogodek je s svojim prihodom počastila tudi dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v svojem pozdravnem govoru  izpostavila pomen čebelarstva kot pomembne  kmetijske panoge.

Zapisala: Nataša Klemenčič Štrukelj
 

Fotografije