Posvet o inštruktorskem vodenju novih čebelarjev v čebelarskih društvih

23.10.2018 14:24:48
Izobraževanje
Upravni odbor ČZS je 15. marca letos sprejel »Izhodišča za vodenje čebelarjev začetnikov v čebelarskih društvih«, s pomočjo katerih želimo po čebelarskih društvih spodbuditi uvajanje oz. razvoj vloge inštruktorja, ki vodi čebelarje začetnike in jim pomaga pri vključevanju v čebelarstvo in prvih korakih čebelarske prakse.
Na posvetu, ki bo potekal v četrtek, 25. oktobra 2018, od 17.00 do 18.30 ure v prostorih ČZS na Brdu pri Lukovici, bomo predstavili sprejeta izhodišča ter opravili razpravo o teh vprašanjih.
POZOR: Ura je kasnejša, kot objavljena v SČ 10/2018 in v predhodnem obvestilu na spletni strani, zaradi naknadno sklicane žalne seje! Iz 16.00 se prestavi na 17.00 uro.
Vabljeni predstavniki čebelarskih društev (predsedniki oz. tajniki, pristojni za izobraževanje), še posebej morebitni inštruktorji začetnikov.
Marko Borko, vodja izobraževanja in usposabljanja pri ČZS