Čebelje družine v septembru

10.09.2018 11:42:42
Tehnologija
Dan se je pričel intenzivneje krajšati, kar je znak da se poletje preveša v jesen. V kmetijstvu prihaja čas pobiranja pridelkov in ocene sezone, čebelarji pa smo čebelje pridelke večinoma že pobrali v preteklih mesecih, ter že pričeli z pripravo čebeljih družin na prezimovanje in na prihodnjo čebelarsko sezono. Pred nami je še mesec september, v katerem s pripravami na zimo nadaljujemo in poskrbimo, da zazimimo pravilno razvite, močne in oskrbljene čebelje družine.

V panjih kjer je iz dneva v dan manj poletnih čebel, se še polegajo dolgožive zimske čebele, za katere je pomembno da imajo v času razvoja na voljo dovolj hrane, predvsem cvetnega prahu, ter da niso prekomerno obremenjene z varojo.  Ker so zimske čebele steber prezimitve družine ter njenega razvoja v zgodnjem spomladanskem času, je od oskrbe v pozno poletnem času odvisna uspešnost prezimitve čebeljih družin. September je čas, ko z oskrbo ki smo jo začeli v avgustu, nadaljujemo in čebelje družine dokončno pripravimo na zimo. Ker je eden glavnih vzrokov za propad čebeljih družin v zimskem času, preveliko število varoj, je izjemno pomembno, da na testnih vložkih redno spremljamo naravni odpad, ter odpad varoj po uporabi sredstev za zatiranje.  Varojo zatiramo po navodilih veterinarjev VF NVI, pomembno pa je, da v pozno poletnem času, število varoj zmanjšamo na največ 500, s katerimi obračunamo pozimi, v času ko v družinah ni zalege.

Da zagotovimo dovolj hrane za porabo v zimskem in zgodnje spomladanskem času, čebele v AŽ panju nakrmimo z 12,5-15 kg sladkorja, v LR panju z eno naklado z 15-18 kg, ter v LR panju z dvema nakladama z 20-25 kg sladkorja. Ker smo zaradi letošnjega zgodnjega brez pašnega obdobja, z krmljenjem  pričeli nekoliko prej kot običajno, moramo upoštevati, da so čebele del prejetega sladkorja že porabile.  Zato v panjih preverimo zaloge hrane in čebele po potrebi nakrmimo z dodatnimi količinami sladkorne raztopine. Ker je nevarnost nastanka čebeljega ropa še vedno velika, čebele krmimo zvečer, po sončnem zahodu. Na isti lokaciji krmimo vse družine naenkrat, pri krmljenju pa pazimo, da raztopine ne polivamo po tleh ali panjih. Pazimo tudi, da ne uporabljamo poškodovanih pitalnikov, ali pitalnikov ki ne tesnijo.

Da zagotovimo, da zazimimo le močne čebelje družine, v septembru opravimo enega izmed zadnjih pregledov družin. Družinam ki ne zasedajo celotnega prostora, prostor v panju zmanjšamo, preveč šibke družine, ki ne bi preživele zime, pa pridružimo močnejšim družinam. September je tudi zadnji čas da družinam ki so brez matice, le to dodamo, ter da pri družinah z zelo slabo matico le to zamenjamo.

Na nekaterih območjih v letošnjem letu opažamo povečano število os in sršenov, ki so se zaradi ugodnega vremena in velike količine sadja, namnožili in v večjem številu zahajajo v bližino čebelnjakov in naših domov. Čeprav so oboji pomembni za ohranjanje ravnovesja v okolju, jih čebelarji obravnavamo kot škodljivce saj lahko neposredno škodijo čebeljim družinam. Ose napadajo čebeljo družino z namenom ropanja njihovih zalog hrane, sršeni pa se hranijo tudi z čebelami ki jih lovijo pred panjem, če pridejo v panj pa tudi z zalego. Zaradi možnosti za nastanek škode s strani os in sršenov, je smiselno, da čebelje družine pred njimi primerno zavarujemo in ob njihovi prisotnosti ustrezno ukrepamo. Žrela družin zožimo, tako kot pri preprečevanju ropa ter tako omogočimo, da se čebelje družine pred vsiljivcu lažje branijo. Na žrela namestimo kovinske zapornice, ki sršenom preprečujejo vstop v panj. Če želimo zmanjšati število obeh škodljivcev v okolici čebelnjaka, pa lahko iz plastenke izdelamo preprosto past v katero se bodo le ti lovili. Past izdelamo iz 1,5 l plastenke z ozkim vratom, ki jo prerežemo na polovico (med vratom in spodnjim delom plastenke). Odrezan zgornji del nato obrnemo za 180 ° in vstavimo v spodnjega. V past nalijemo sladkano vodo, kateri dodamo  pivo, sadno žganje ali viljamovko. Ker čebele v past ne zahajajo, jo lahko  namestimo neposredno na ali ob čebelnjak, koristna pa je tudi v sadovnjaku, ter bližini naših domov. Ker so  sršeni in ose pomembni živalski vrsti, ki skrbita za ravnovesje v okolju in je njihov obstoj pomemben za ohranjanje le tega, njihovo število zmanjšujemo le tam, kjer nam povzročajo neposredno škodo.

September je mesec, ko čebelje družine dokončno pripravimo na zimo, ter tudi mesec ko lahko delno še popravimo napake, ki smo jih pri pripravi na zimo storili v avgustu. Družine moramo zato primerno oskrbeti, nikakor pa ne smemo zazimiti šibkih družin,  družin z premajhnimi zalogami hrane ali družin, ki so prekomerno napadene z varojo.
Simon Golob, JSSČ