Čebelje družine v avgustu

16.08.2018 9:59:21
Tehnologija
Obdobje intenzivnih paš se je na večini območij po Sloveniji  končalo, s tem pa smo vedno bližje tudi koncu letošnje čebelarska sezone. Vse naše aktivnosti v čebelnjaku morajo biti sedaj usmerjene v pripravo čebel na zimo in na prihodnjo sezono. Od oskrbe čebeljih družin v tem času, je odvisna uspešnost čebelarjenja v prihodnji sezoni, zato je prisotnost čebelarja v čebelnjaku pomembnejša še bolj kot v ostalih obdobjih leta.  Zavedati se moramo, da so neprimerno in prepozno oskrbljene družine, katere ne bodo ustrezno nakrmljene in očiščene varoj, že v naprej obsojene na propad.

V obdobju od konca julija do septembra, matica zalega dolgožive zimske čebele. Te imajo v telesu več beljakovin in maščob kot poletne, zato bolje prenašajo zimske pogoje in živijo dlje, posamezne živali lahko tudi 300 dni in več. Zaradi dolge življenjske dobe so ključne za prezimitev čebelje družine in razvoj le te v spomladanskem času. Da bi se izlegle kvalitetne zimske čebele, morajo imeti v času razvoja, na voljo dovolj hrane in predvsem cvetnega prahu, ki je vir beljakovin. Ker morajo zdrave in vitalne dočakati zimo je pomembno da v času razvoja in po izvalitvi, niso obremenjene z varojo, ter da se ne izčrpajo pri predelavi sladkorne raztopine.

Z krmljenjem čebeljih družin smo letos pričeli zgodaj, že takoj po končanem cvetenju lipe in kostanja, ko se je začelo brez pašno obdobje. To opravilo pa naj se nadaljuje tudi v avgustu, tako da bodo čebelje družine nakrmljene do konca meseca. Z zgodnjim krmljenjem poskrbimo, da sladkorno raztopino predelajo še stare poletene čebele, ki v tem obdobju nimajo dela, ker pa so kratkožive bodo do zime v vsakem primeru odmrle. Ker mora imeti čebelja družina preko zime in v začetku spomladi, dovolj zalog hrane za nemoten razvoj, jo v avgustu nakrmimo z zadostnimi količinami sladkorne raztopine ali sirupa. Da je v panjih dovolj hrane moramo AŽ panj nakrmiti z 12,5-15 kg sladkorja, LR panj pa z od 20-25 kg.  Ker se je letošnje brez pašno obdobje pričelo prej kot prejšnja leta in smo čebele krmili prej kot običajno, je priporočljivo skupno količino sladkorja za krmljenje povečati, saj so čebele del nakrmljenega sladkorja iz julija in začetka avgusta že porabile. Zavedati se moramo da je bolje, da je v panju, spomladi sat hrane več, kot pa da čebelam preko zime, hrane zmanjka. Več o krmljenju si lahko preberete v spodnji povezavi:
(http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/9450)
 
Za uspešen razvoj čebelje družine in preživetje zime, mora biti le ta očiščena varoj. Čebele, ki so prekomerno napadene z varojo imajo le malo možnosti za preživetje. Ugotovljeno je bilo, da je družina obsojena na propad, če je več kot 10 % zimskih čebel invalidnih zaradi varoje. Z poletnim zatiranjem ki ga izvajamo v tem času, naj bi število varoje zmanjšali za najmanj 80 %, preostale pa uničimo v zimskem času, ko v panju ni zalege in so vse varoje na čebelah. Za zatiranje uporabimo registrirana sredstva in upoštevamo navodila veterinarjev VF-NVI
(http://www.vf.uni-lj.si/si/zdravstveno-varstvo-cebel/).
 
V zimskem času matica nerada zalega v deviško, še ne zaleženo satje. Takšen sat  v plodišču predstavlja oviro, saj deli gnezdo na dva dela, zato je sedaj je čas, da iz plodišča odstranimo vso mlado, še ne zaleženo satje. Iz plodišča odstranimo tudi staro, temno satje, katerega lahko izjemoma prestavimo ob rob gnezda, k steni panja. Izločene sate nadomestimo s satjem ki je bilo že nekajkrat zaleženo, a je še vedno svetle barve. Poleg ureditve satja v plodišču, po potrebi uredimo tudi gnezdo, katerega pomaknemo na sredino. Spremljamo stanje v panjih in skrbimo da so v panjih le močne in zdrave čebelje družine. Prešibke družine, ki se kljub oskrbi niso okrepile pridružimo močnejši družini ali pa dve šibki družini združimo. V avgustu je poleg zatiranja varoje, krmljenja čebel in priprave le teh  na zimo ena izmed glavnih nalog čebelarja, da preprečuje nastanek čebeljega ropa. Zaradi pomanjkanja paše v naravi le verjetnost za nastanek ropa velika, zato je potrebno pri delu z čebelami ravnati previdno in ob pojavu ropa hitro ukrepati. Več o preprečevanju ropa si lahko preberete na spodnji povezavi:
(http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/9454)
 
 Čebelarji se moramo zavedati, da je od našega dela v tem mesecu odvisna razvitost družin v zimskem času ter uspešnost prezimitve, posledično pa uspeh čebelarske sezone v naslednjem letu.  Za čebelje družine si moramo vzeti potreben čas in poskrbeti, da bodo primerno oskrbljene in ustrezno pripravljene na zimo.

Simon Golob, JSSČ

 Viri:   
Auguštin V., Meglič M. 2007. Varoja, čebela, čebelar. Lukovica, Čebelarska zveza Slovenije: 182 str.
Smodiš Škerl M. 2012. Tudi čebele se starajo. Slovenski čebelar, letnik 114, številka 3, str. 82-84.
Zdešar P. in sod., 2008: Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje-1, Lukovica, Čebelarska zveza Slovenije: 439 str.