Skrb za kakovost medu

31.07.2018 9:54:01
Varna hrana
Pomen čebelarstva je bistveno večji, kot se ga zaveda večina splošne javnosti. Čebelarji skrbijo za čebele in posredno za okolje, saj so čebele glavne opraševalke. Glavni pomen čebelarstva je sicer opraševanje rastlin, poleg tega pa so čebelji pridelki cenjena živila.
Čebelar ima dve glavni nalogi, prva je skrb za zdravje svojih čebel, druga pa skrb za varnost in kakovost pridelanih čebeljih pridelkov.

Dokumentacija v čebelarstvu
Čebelar, ki čebelje pridelke daje v promet, mora zagotavljati sledljivost pridelkov. Račune zdravil, krme za čebele,… mora shranjevati, prat tako mora zagotavljati sledljivost korak naprej. Vsak čebelar mora imeti zapiske, v katere zapiše količino natočenega medu, označi serijo tega medu in kam je med prodal, ga je dal v trgovine, polnilcem ali končnemu potrošniku. Serija medu mora biti jasno označen tudi na posodah za med. Čebelar je produktno odgovoren za svoj izdelek!

Vpis v register živilskih obratov
Čebelarji, ki čebelje pridelke prodajajo na tržnicah, v trgovini, po internetu, jih oddajajo polnilcem ali jih tudi predelujejo (mešanice, medene pijače,…) se morajo vpisati v Register živilskih obratov. To lahko storite ob rednem sporočanju staleža čebeljih družin ali na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si/delovna_podrocja/zivila/registracija_zivilskega_obrata/.

Zagotoviti potrošniku kakovostno živilo je poglavitnega pomena pri ohranjanju zaupanja in pridobivanju novih uporabnikov čebeljih pridelkov. Čebelarji vključujte se v sheme kakovosti in kupcem sporočajte, da proizvajate kakovosten slovenski med, ki je še pod dodatnim zunanjim nadzorom.

Andreja Kandolf Borovšak
Svetovalka za zagotavljanje varne hrane