Označevanje matic

24.06.2018 11:47:13
Tehnologija
V čebelji družini najdemo tri različne osebke. Čebele delavke, katerih je v panju največ, med 10.000 in 60.000 osebkov, trote ki so v panju prisotni le čez poletno sezono v številu med 100 in 1000 živali. V družini najdemo tudi matico, ki leže jajčeca in je , kot pove že njeno ime, mati vsej zalegi in vsem čebelam v družini. Matica je torej izmed vseh najbolj pomembna, saj svoje lastnosti prenaša na svoje potomke. Pri čebelarjenju moramo zato veliko pozornost nameniti maticam, njihovi vzreji in odbiri.

Za lažje delo in nadzor nad maticami v družinah, le te označimo, saj jih tako v gruči čebel lažje opazimo. Tako si skrajšamo čas pregleda in iskanja matice, manj pa je tudi  možnosti, da bi pri prevešanju ali pri delanju narejencev, matico pomotoma prestavili. V primeru, da v panju opazimo neoznačeno, vidimo tudi da je v panju prišlo do menjave stare matice z novo.
Ker je na svetovni ravni dogovorjena barvna lestvica za označevanje matic, nam barva s katero je matica označena pove tudi starost matice.

 Za leta ki se končujejo z številko
0 ali 5 – MODRA  ;                                     1 ali 6  -  BELA  ;                               2 ali 7 -   RUMENA   ;                     3 ali 8 – RDEČA    ;                       4 ali 9 – ZELENA ;


Matice označujemo z posebnim pisalom ali z barvnimi ploščicami, katere prilepimo na oprsje. Pisalo in lepilo morata biti brez izrazitega vonja, ter matici in čebelam ne smeta škodovati, zato uporabljamo samo opremo in sredstva ki so namenjena delu z čebelami.  Ker za lovljenje matice in rokovanje z njo potrebujemo dosti občutka in izkušenj, si lahko pri delu pomagamo tudi z različno opremo katero je možno kupiti v čebelarskih trgovinah. Pri delu so nam v pomoč mreže in kletke s katerimi matico na satu ujamemo in omejimo njeno gibanje. Uporabne se tudi priprave z prozorno cevjo in batom. Matice ujamemo v cev, z batom na katerem je pena pa jo previdno pritisnemo na zgornjo mrežico, skozi katero jo označimo. Možno je kupiti tudi cevke, ki imajo bate z navojem, tako da lažje prilagodimo pritisk na matico. Izvedba nekaterih cevi nam omogoča tudi, da maticam pristrižemo  krila.
Spretnejši čebelarji matico označujejo tudi brez pripomočkov. Previdno jo ujamejo, med označevanjem pa jo s prsti držijo za oprsje. Takšno označevanje je hitrejše, matico pa lahko obenem  tudi pristrižemo. Matico pristrižemo tako, da jo primemo za oprsje in ji z ostrimi škarjami odstrižemo zadnjo tretjino enega krila. Pristrižene matica ne bo več sposobna leteti, saj se bo v zraku zaradi nesimetričnih kril zavrtela in padla na tla. Roj čebel, ki ji bo sledil se bo vrnil v panj ali pa bo sedel na tla poleg matice, kjer ga bo lažje ogrebsti. Ker matico z striženjem kril na nek način pohabimo, pa nekateri čebelarji te metode ne uporabljajo, prav tako pa je prirezovanje kril prepovedano v ekološkem načinu čebelarjenja. Pri rokovanju z matico pazimo da je ne poškodujemo, da je ne stisnemo, na prijemamo za zadek ter da nam ne pade na tla. Pazimo tudi, da ji pri prirezovanju kril, ne odstrižemo nožice. 
Pri delu pazimo, da matice ne poškodujemo, ter da jo zaradi naših napak ne poškodujejo čebele. Vsakršno rokovanje z matico, zahteva mirnost, izkušnje, ter občutek za delo z njo. Izkušnje si lahko pridobimo z vajo na trotih, katere lahko označimo, pristrižemo ter preizkusimo različne metode dela.
 
Zaradi lažje prepoznave lahko mlade matice, označimo že takoj po oprašitvi, v plemenilnikih ali ob vstavitvi v drug panj. Mladim maticam krila prirežemo šele naslednjo spomlad, saj obstaja nevarnost, da čebele matice brez krila ne sprejmejo, saj jo prepoznajo kot poškodovano in manj kvalitetno.  Matice najlažje najdemo v času, ko je v panju malo čebel. Priporočljivo jih je poiskati, označiti in pristriči spomladi, v času cvetenja divje češnje, ko družine še niso polno razvite. Za delo si izberemo sončen dan in čas okrog 12 ure, saj je takrat večina pašnih čebel na paši in je matico, v gruči čebel lažje opaziti.
 
Simon Golob, JSSČ