Strokovna razprava o ekološkem čebelarjenju

22.06.2018 10:13:54
Tehnologija
ČZS, JSSČ je v sredo  20. junija 2018, ob 17. uri v Gostilni Janc  Studenec 44, 8293 Studenec organizirala razpravo o ekološkem čebelarstvu s poudarkom na zatiranju varoj na ekološki način.
V njej so sodelovali :
Mitja Zupančič - svetovalec specialist  za področje ekološkega kmetovanja  s temo: Pogoji ekološkega čebelarjenja, možnosti pridobivanja sredstev in stanje na področju ekološkega čebelarstva.
Predavatelj je v svoji temi predstavil zahteve ekološkega čebelarstva , ki so opredeljene v dveh evropskih uredbah, to je Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredba Komisije (ES) št. 889/2008, ter v na nacionalni ravni sprejetem Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, Ur. l. RS št. 8/14. Za posamezno čebeljo družino v ekološkem čebelarstvu  je možno pridobiti 22,31 EUR sredstev.
Vlado Auguštin svetovalec specialist za tehnologijo pri JSSČ – Tehnologija zatiranja varoj na ekološki način.
Predavatelj je v svojem predavanji predstavil strategijo uspešnega zatiranje varoj, ki je odvisna od razvoja čebel in razmnoževanja varoj, paš, načina čebelarjenja, velikosti čebelarstva in izbiri sredstev za zatiranje. Pred začetkom tretiranja število varoj ne bi smelo prekoračiti 2000. S tretiranjem v avgustu in septembru se mora število znižati pod 500 varoj in v novembru pod 50 varoj.
Gianfranco Caddedu – ChemicalsLaif  Italija – Uporaba sredstev za zatiranje varoj v ekološkem čebelarstvu.
Zastopnik podjetja ChemicalsLaif, ki se ukvarja z proizvodnjo zdravil za ekološko zatiranje varoj je predstavil novo  ekološko sredstvo za zatiranje varoj Apifor 60. Gre za sredstvo na osnovi mravljnčne kisline, ki bo v Sloveniji registrirano konec avgusta meseca. Za uspešno uporabo tega sredstva je nujna uporaba hlapilnikov. Predavatelj je predstavil rezultate zatiranja varoj z različnimi hlapilniki. Pohvalno je to, da so bili testi narejeni tudi v AŽ panjih in na naši kranjski sivki.
Miha Metelko  –  prikaz ekološkega čebelarstva    z dejavnostjo nabiranje matičnega mlečka.
Na koncu posveta smo si ogledali ekološko čebelarstvo Medni studenec, kjer je gostitelj Miha Metelko predstavil svojo tehnologijo čebelarjenja v ekološkem čebelarstvu s poudarkom na ekološki način zatiranje varoj.
 
Na koncu smo se vsi udeleženci posveta strinjali, da  je potrebno v raziskovalno dejavnost  nujno vključiti v testiranje uporabo dovoljenih sredstev v ekološkem čebelarstvu, ki so na voljo na slovenskem trgu. Tako bi prišli do lastnih rezultatov, ki bi dajali večjo samozavest čebelarjem pri njihovi uporabi, saj ugotavljam, da so sredstva sicer testirana v tujini, vendar se dostikrat navodila za uporabo razlikujejo od države do države in po vsej verjetnosti izhajajo iz drugih pogojev testiranja v posamezni državi. Že panjski sistem se pretežno razlikuje od testiranih v tujini, seveda pa tudi naše podnebne razmere. Poleg tega bi bilo treba vzporedno testirati tudi tehnološke pripomočke, saj je na trgu »poplava« različnih hlapilnikov, izparilnikov ... in metod uporabe, ki pa velikokrat niso testirane v naših razmerah in so dostikrat prepuščene testiranju samih čebelarjev .