Boštjan Noč - odslej tudi podpredsednik HDD Jesenice