Svetovna čebelarska konferenca Globalni izzivi v čebelarstvu

18.04.2018 8:01:12
Tajništvo
ČZS, JSSČ, v sodelovanju z MKGP-jem ter OŠ Žirovnica organizira v petek, 18. 5. 2018, svetovno čebelarsko konferenco o globalnih izzivih v čebelarstvu. V okviru konference bo osem tematskih sklopov, ki se dotikajo področij tehnologije v čebelarstvu, uporabe, varnosti in kakovosti čebeljih pridelkov, prenosa znanja, izrabe paš in promocijskih dejavnosti. Cilj konference je določitev optimalnih in možnih rešitev za odpravo ugotovljenih problematik v čebelarstvu ter določitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev za zmanjšanje problematik. Na konferenci bodo sodelovali tuji in naši strokovnjaki s področja čebelarstva. Moderatorji konference bodo sodelavci ČZS.
Konferenca bo potekala v Dvorani pod Stolom v Žirovnici z začetkom ob 9. uri. Odprta bo za širšo javnost, vendar le ob predhodni prijavi ge. Barbari Dimc na e-naslov: barbara.dimc@czs.si (zaradi omejenega števila mest). Prijavljene udeležence prosimo, da ob prijavi navedejo svoje podatke (ime in priimek, naslov, podatke za stik). Ob prijavi je treba vplačati kotizacijo. Kotizacija 1 vključuje kosilo s pijačo (enolončnica z mesom in pecivom), kavo in značko Svetovni dan čebel po ceni 7,50 EUR na osebo, kotizacija 2 pa vključuje kavo ob odmoru in enako značko po ceni 3,00 EUR na osebo. Predavanja niso del kotizacije. Uradna jezika sta slovenski in angleški. Konferenca bo simultano prevajana.
Spoštovane čebelarke in čebelarji, še enkrat vabljeni, da se udeležite konference, saj se boste seznanili z različnimi pogledi na reševanje izzivov, ki jih zaznavamo v čebelarstvu po svetu.
Lidija Senič, vodja služb ČZS
 
Preliminarni program konference je naslednji:
9.00–9.30 Odprtje konference
Pozdravni nagovori: Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Boštjan Noč, predsednik ČZS; Philip McCabe, predsednik Apimondie; Leopold Pogačar, župan občine Žirovnica.
9.30–10.10 Opraševanje – ekosistemska storitev čebel
Opraševanje, preživetje čebel in trajnostno kmetijstvo – Lucas Garibaldi (Argentina), Nacionalna univerza Río Negro, svetovno znani raziskovalec s področja preučevanja pomembnosti opraševanja za pridelavo kmetijskih rastlin.
Stanje in trendi opraševalcev – Danilo Bevk (Slovenija), vodilni slovenski raziskovalec pestrosti in ekologije divjih opraševalcev ter uporabe in upravljanja opraševalcev za zanesljivo opraševanje v kmetijstvu.
10.10–10.50 Pomen uporabe čebeljih pridelkov
Uporaba čebeljih pridelkov v prehrani in apiterapiji – Pušpendra S. Bhandari (Indija), čebelar in raziskovalec čebeljih pridelkov za širšo uporabo.
Rezultati uporabe čebeljih pridelkov in priporočeni odmerki v prehrani – Alina Varadi (Romunija), čebelarka, nutricionistka in apiterapevtka s praktičnimi izkušnjami uporabe čebeljih pridelkov v zdravstvene namene.
Pomen karakterizacije čebeljih pridelkov – Jasna Bertoncelj* in Nataša Lilek** (Slovenija). *Izredna profesorica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelka za živilstvo, katedre za tehnologijo mesa in vrednotenje živil, kjer se med drugim ukvarja tudi s proučevanjem čebeljih pridelkov ter **svetovalka za zagotavljanje varne hrane na ČZS.
10.50–11.30 Odmor
11.30–12.10 Skrb za kakovost in varnost čebeljih pridelkov
Ostanki v čebeljih pridelkih in pristnost medu – Lutz Elflein (Nemčija), vodja oddelka za analize pristnosti živil pri Eurofinsu, vodja skupine za pristnost medu v okviru Mednarodne komisije za med (International Honey Comission).
Pomen slovenske podatkovne zbirke za preverjanje pristnosti medu – Mojca Korošec (Slovenija), docentka na Oddelku za živilstvo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Poleg drugih obveznosti se ukvarja z analitiko s področja kemijske in senzorične kakovosti živil, pri čemer velik poudarek namenjajo medu in drugim čebeljim pridelkom. Doktorirala je z doktorsko disertacijo Določitev fizikalnih in kemijskih parametrov za ugotavljanje pristnosti medu.
Tveganja, povezana s pristnostjo medu – Andreja Kandolf Borovšak (Slovenija), na Čebelarski zvezi Slovenije je v okviru Javne svetovalne službe v čebelarstvu zaposlena kot svetovalka za zagotavljanje varne hrane. Njena področja zanimanja so pelodna analiza medu ter metode za ugotavljanje pristnosti medu.
12.10–12.50 Razvoj sonaravnih načinov za upravljanje varoj
Dobra čebelarska praksa za povečanje učinkovitosti okolju prijaznih akaricidov – Giovanni Formato (Italija), raziskovalec varoze in vodja laboratorija na raziskovalnem inštitutu v Rimu, član COLOSS-a.
Zatiranje varoj za zagotovitev zdravja čebel – Aleš Gregorc (Slovenija), raziskovalec na področju biologije, patologije čebel in čebelarstva, profesor čebelarstva na Univerzi v Mariboru.
12.50–13.30 Prenos znanja v čebelarstvu
Prenos znanja mladim čebelarjem – Jiří Píza (Češka), predsednik Mednarodnega centra za mlade čebelarje (ICYB) in glavni organizator Mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev (IMYB).
Prenos znanja v čebelarstvu – Janko Božič (Slovenija), izredni profesor Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, predsednik izpitne komisije za čebelarske mojstre.
13.30–15.00 Kosilo
15.00–15.40 Problematika pesticidov
Pesticidi – grožnja za čebele in druge opraševalce – Noa Simon-Delso (Belgija), Čebelarski center Louvain-la-Neuve, vodilna raziskovalka na področju pesticidov in njihovih negativnih učinkov na čebele in druge opraševalce.
Pesticidi in pomori čebel v Sloveniji – Anton Komat (Slovenija), svobodni raziskovalec, naravovarstvenik, predavatelj in pisec. Je velik zagovornik sonaravnega načina kmetovanja ter borec proti uporabi pesticidov. Poleg članstva v različnih delovnih skupinah in komisijah, ki se zavzemajo za zmanjšano rabo pesticidov, je od leta 2013 tudi član Sveta za čebelarstvo v RS.
15.40–16.20 Upravljanje pašnih virov čebel
Nektarne rastline in njihov prispevek h kmetijstvu – Dan Eisikowitch (Izrael), Univerza v Tel Avivu, zaslužen za ozelenitev polpustinjskih predelov Izraela, pri čemer si je prizadeval, da bi bilo pri sajenju uporabljenih čim več medovitih rastlin.
Podnebne spremembe in s tem povezana sprememba pašnih razmer za čebele ter izzivi za prihodnost – Boris Seražin (Slovenija), drugi največji poklicni čebelar v Sloveniji, inovator in izdelovalec čebelarske opreme ter predsednik Strokovnega združenja profesionalnih čebelarjev.
16.20–17.00 Promocija čebel in čebeljih pridelkov
Priložnosti in načini promocije čebel, čebelarskih proizvodov in čebelarskega turizma v mednarodnem okolju – primeri dobrih praks in pobud za promocijo čebelarskega turizma na trgu Velike Britanije – Mladen Ljubišič (Slovenija), vodja pisarne Slovenske turistične organizacije v Veliki Britaniji in na Irskem. G. Ljubišič je pomemben ambasador slovenskega čebelarskega turizma v svetu.
Apiturizem kot izjemna poslovna priložnost na primeru uspešnega poslovnega modela v Sloveniji – Tanja Korošec Arih (Slovenija), direktorica turistične agencije Aritours. Pooseblja gonilno silo Apiturizma – tako lokalno kot globalno.
17.30 Odhod proti Višnji Gori − odprtje spominskega obeležja kranjski čebeli