MKGP objavilo 3 javne razpise namenjene čebelarjem

23.03.2018 18:25:57
Ekonomika
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes, 23. 3. 2018 objavilo 3 javne razpise za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MKGP http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ .
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija), (velja poštni žig) ali vložiti v vložišču Agencije.
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva, oziroma do 31. julija 2018.
Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani dobijo na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP ter na tel. št. ARSKTRP: 01/580 77 92 od dneva objave javnega razpisa na internetni strani vsak dan v času uradnih ur.
Čebelarje, ki ste aktivni uporabniki sheme SMGO že pred letom objave JR in imate namen kandidirati na razpis za tehnično pomoč čebelarjem pozivamo, da to v kolikor še niste čim preje sporočite na tel. št. 01/729 61 24, da vam bomo lahko pravočasno izdali potrdilo.
ČZS, JSSČ, bo kot pomoč čebelarjem pri pripravi njihovih vlog po različnih krajih v Sloveniji organizirala uradne ure po spodnjem razporedu:
 
Ponedeljek, 26. 3. 2018
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 11.–17. ure
Pisarna JSSČ v ČRIC-u Gorenjske, Rožna dolina 50a 11.–17. ure
Pisarna JSSČ, Mestni trg 4, Metlika 11.–17. ure
Pisarna JSSČ, Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota 13.–17. ure
Pisarna JSSČ v kulturnem domu, Dobrna 1a, Dobrna 11.–17. ure
Društveni prostori ČD Dravograd, Meža 10, Dravograd 12.–17. ure
KS Solkan, Trg Jožeta Srebreniča 7, Solkan 11.–15. ure
Torek, 27. 3. 2018
Pisarna ČD Ptuj in ZČD Ptuj, Trstenjakova 9, Ptuj 9.–11. ure
Pisarna JSSČ, Streliška ulica 50, Maribor 12.–16. ure
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 10.–16. ure
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto 12.–16. ure
Dom čebelarjev Brode, Brode 37, Škofja Loka 10.–16. ure
 
Več o razpisih iz ukrepov Tehnična pomoč in Racionalizacija sezonske selitve panjev si lahko preberete na: http://www.czs.si/objave_podrobno/7964 .

Tanja Magdič, Svetovalka za ekonomiko pri JSSČ