Leopold Hamerščak častni predsednik ČD sv. Trojica - Lenart

20.03.2018 11:57:14
Tajništvo
Zimski čas, ko čebele mirujejo, tudi čebelarji izkoristijo za aktivnosti, za katere med drugimi letnimi časi zmanjka časa. Ob prodaji medenih pridelkov in pripravah na novo čebelarsko sezono, se bolj intenzivno posvečajo tudi izobraževanju, več časa pa namenijo tudi društveni dejavnosti. Tako so se v januarju zbrali  člani Čebelarskega društva Sv. Trojica-Lenart in opravili občni zbor društva. Prisluhnili so poročilom upravnega in nadzornega odbora in v razpravi izrazili zadovoljstvo z opravljenim delom. Sprejeli so  program dela za naslednje leto in izvolili nove organe društva. Dosedanjega predsednika ČD Sv. Trojica- Lenart Leopolda Hameršaka, ki je društvo zelo uspešno vodil od 1992 leta, polnih 26 let, je zamenjal Anton Žižek. Predlog, da Leopolda Hameršaka imenujejo za častnega predsednika ČD Sv. Trojica- Lenart, so člani soglasno potrdili in ga pospremili z aplavzom in odobravanjem.

Če bi želeli življenje in delo Leopolda Hameršaka predstaviti podrobno, kar si zagotovo zasluži bi zanesljivo presegla okvir tega zapisa. Kljub temu pa je potrebno izpostaviti nekaj mejnikov, nalog in dosežkov.
Rojen v novembru 1938 v Selcih je osnovno šolo obiskoval v Voličini, potem pa šolanje nadaljeval v Vinarsko- sadjarski šoli v Svečini in se zaposlil na tedanjem posestvu v Selcih. Po odsluženem vojaškem roku, se je izobraževal na Kmetijski šoli v Rakičanu in nato na Višji agronomski šoli v Mariboru in postal inženir agronomije. Njegovo poklicno delovanje je bilo ves čas povezano s kmetijstvom, natančneje s sadjarstvom in vinogradništvom. Služboval je na kombinatu v Selcih, bil upravnik na Tratah, v Kmetijski zadrugi Lenart, v Agrokombinatu Lenart. Vsepovsod je opravljal pomembne funkcije, saj je bi v različnih časovnih obdobjih tudi direktor. Deloval je tudi kot sekretar tedanje SZDL v Lenartu, upokojil pa se je kot sekretar KZ Lenart, kjer je prej bil direktor. Za svoje delo je dobil več odlikovanj in priznanj.
Ob vsem poklicnem in družbenem delu pa je vedno našel čas za delo v društvih. Tako je aktiven v Sadjarsko- vinogradniškem društvu kjer je bil tajnik celih 18 let. Je član in 7 let predsednik društva upokojencev  Lenart.  Bil je tudi predsednik sveta KS Lenart. Sedaj je član občinskega sveta Občine Lenart in član sveta Krajevne skupnosti Lenart. Kljub temu, pa vedno najde čas za svoje čebele s katerimi se je ob očetu srečal že v otroštvu. Leta 1983, ko je umrl stric čebelar, je začel skrbeti za njegove čebele in čebelarstvu ostal zvest do danes.
V čebelarsko društvo Sv. Trojica- Lenart se je včlanil 1986 leta in se takoj aktivno vključil v njegovo delo in postal soorganizator prireditve ob razvitju društvenega prapora. Leta 1989 je postal član Upravnega odbora društva in bil 1992 leta izvoljen za predsednika ČD Sv. Trojica- Lenart.  To odgovorno nalogo je opravljal do letos. Ves čas svojega delovanja se je posvečal  področju vodenja, organizacije in izvajanja nalog v društvu. Velik je njegov prispevek k popularizaciji čebelarstva, izobraževanju članstva in vključevanju čebelarske dejavnosti v širšo družbeno skupnost na nivoju več občin in države. Bil je gonilna sila in organizator društvenih prireditev ob 100 in 110- letnici in urednik Zbornika ČD Lenart- Sv. Trojica. V Območni čebelarski zvezi Maribor je član Komisije za priznanja prav tako v  Čebelarski zvezi Slovenije. Od dneva, ko je prevzel naloge predsednika društva, je delo v čebelarski organizaciji razumel kot poslanstvo in ga tako tudi opravljal. Za svoje požrtvovalno delo je prejel več društvenih priznanj in odlikovanji Antona Janše 3. in 2. stopnje.  Zaradi njegovega vestnega in vsestranskega  delovanja smo ga čebelarji soglasno imenovali za častnega predsednika ČD Sv. Trojica- Lenart. Polde, naj medi!

Za ČD sv. Trojica- Lenart Danilo Muršec

Fotografije