Usposabljanja v marcu

27.02.2018 12:20:53
Izobraževanje
Vsa usposabljanja so namenjena vsem slovenskim čebelarjem. Člani ČZS morajo na usposabljanja obvezno prinesti izkaznico ČZS! Iz objektivnih razlogov bo urnik lahko naknadno spremenjen in dopolnjen. Vse spremembe bodo objavljene na naši spletni strani www.czs.si. Na usposabljanja o Apitehničnih ukrepih, Smernicah dobrih higienskih navad (osnovne in obnovitvene) s seboj obvezno prinesite veterinarski dnevnik. VF NVI izvaja znotraj Programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel izobraževanja v naslednjih vsebinskih sklopih: 1. sklop: Prepoznavanje bolezenskih znakov bolezni pri čebeljih družinah; 2. sklop: Ugotavljanje in zdravljenje najpogostejših bolezni pri čebeljih družinah; 3. sklop: Ukrepi za zaščito zdravja čebel s področja obvladovanja varoze; 4. sklop: Poznavanje zdravil za zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah, sledljivost nabave in uporabe zdravil, ustrezno shranjevanje zdravil in neškodljivo odstranjevanje neporabljenih zdravil; 5. sklop: Pravilna uporaba zdravil za zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah, vodenje in hranjenje evidenc; 6. sklop: Izobraževanje čebelarjev začetnikov s področja zdravstvenega varstva čebel.
 
POPRAVKI IN DOPOLNITVE URNIKA USPOSABLJANJ do dne 6. 3. 2018
ODPOVED PREDAVANJA
Zaradi zdravstvenih težav predavatelja je odpovedano predavanje predvideno za sredo 7. marec 2018 v ČRIC Gorenjske, Rožna dolina 50a, Lesce na temo Oskrba čebeljih družin skozi leto.
ODPOVED PREDAVANJA
Čebelarsko društvo Postojna, v dogovoru z izvajalcem napovedanega predavanja mag. Ivom Planincem obvešča, da zaradi neugodne vremenske napovedi, ODPADE  predavanje po uredbi 2018, 5. vsebinski sklop: pravilna uporaba zdravil za zdravljenje bolezni čebeljih družin, vodenje in hranjenje evidenc, ki je bilo predvideno dne 2.3. 2018 ob 17.00., v prostorih Ljudske univerze v Postojni. Predavanje bomo izvedli predvidoma prvi petek v aprilu - 6.4.2018, ob isti uri. Vladimir Fajdiga, predsednik ČD Postojna
 
URNIK USPOSABLJANJ ZA MESEC MAREC 2018 SE NAHAJA V SPODNJI PRILOGI.