Čas je, da naša država podpre pobudo ČZS - na javne površine samo medovite

14.02.2018 10:13:49
Predsednik

Čas je, da naša država podpre pobudo ČZS - na javne površine v lasti občin in države naj se sadi samo avtohtone medovite rastline (lipa, kostanj, javor, ...!

ČZS si že več let prizadeva, da država sprejme ustrezno zakonodajo, da naj na javne površine v lasti občin in države se sadi samo avtohtone medovite rastline. S tem ukrepom bi ohranjali našo slovensko krajino in pomagali vsem opraševalcem (čebele, čmrlji, ...)
Danes bo ČZS ponovno posredovala pobudo predsedniku Vlade RS, ministroma za kmetijstvo in okolje ter vsem strankam v državnem zboru RS!

Boštjan Noč, predsednik ČZS