Usposabljanja v februarju

29.01.2018 13:23:01
Izobraževanje
Vsa usposabljanja so namenjena vsem slovenskim čebelarjem. Člani ČZS morajo na usposabljanja obvezno prinesti izkaznico ČZS! Iz objektivnih razlogov bo urnik lahko naknadno spremenjen in dopolnjen. Vse spremembe bodo objavljene na naši spletni strani www.czs.si. Na usposabljanja o Apitehničnih ukrepih, Smernicah dobrih higienskih navad (osnovne in obnovitvene) s seboj obvezno prinesite veterinarski dnevnik. VF NVI izvaja znotraj Programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel izobraževanja v naslednjih vsebinskih sklopih: 1. sklop: Prepoznavanje bolezenskih znakov bolezni pri čebeljih družinah; 2. sklop: Ugotavljanje in zdravljenje najpogostejših bolezni pri čebeljih družinah; 3. sklop: Ukrepi za zaščito zdravja čebel s področja obvladovanja varoze; 4. sklop: Poznavanje zdravil za zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah, sledljivost nabave in uporabe zdravil, ustrezno shranjevanje zdravil in neškodljivo odstranjevanje neporabljenih zdravil; 5. sklop: Pravilna uporaba zdravil za zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah, vodenje in hranjenje evidenc; 6. sklop: Izobraževanje čebelarjev začetnikov s področja zdravstvenega varstva čebel.

POPRAVKI IN DOPOLNITVE URNIKA USPOSABLJANJ do dne 21. 2. 2018
ODPOVED PREDAVANJA:
Obveščamo vas, da je izobraževanje - Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu - OBNOVITEV, predvideno za ponedeljek 26. 2. 2018 ob 17.00 uri, na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, Šentrupert - ODPOVEDANO, zaradi bolezni predavateljice. Nov termin izobraževanja bo objavljen naknadno.
Obveščamo vas, da današnje predavanje Priprava čebeljih pridelkov za prodajo in čebelarska zakonodaja s področja prodaje in trženja 12.2.2018 ob 17.00 uri na prošnjo soorganizatorja ČD Rogaška Slatina zaradi slabih vremenskih razmer odpade. Predavanje je prestavljeno na 5. marca 2018 ob 17.00 uri ravno tako v prostorih Kulturnega doma Rogaška Slatina, Celjska c. 3a, v Rogaški Slatini. Prosimo za razumevanje.
NAKNADNO USKLAJENO USPOSABLANJE na temo Apitehnični ukrepi v izvedbi g. Aleša Bozovičarja, svetovalca JSSČ bo potekalo 31. januarja ob 17.00 uri v Dom krajevne skupnosti, Tržaška 11, Vrhnika. Kontakt: g. Keršmanc 031/471 194.
NAKNADNO USKLAJENO USPOSABLANJE na temo Čebelarjenje v AŽ-panju skozi leto s poudarkom na prekinitvi zalaganja – boljše izkoriščanje čebelje paše in enostavnejši obračun z varojo predavatelja g. Boštjana Noča bo potekalo 15. februarja ob 18.00 uri na OŠ Koroški jeklarji, Javornik 35, Ravne na Koroškem. Kontakt: g. Vogel 041/347 229.
SPREMEMBA LOKACIJE:
- Predavanje 14. februarja ob 18.00 na temo Oskrba čebeljih družin za uspešno prezimovanje, predavatelja Franca Podrižnika, bo potekalo na drugi lokaciji, kot predhodno objavljeno in sicer v Kulturnem centru Primoža Trubarja, Trubarjeva cesta 13, Šentjernej. Kontakt: g. Kragolnik 041/418 160.
- Predavanje v sredo 21.(!) februarja ob 17.00 na temo Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV, predavateljice Nataše Lilek, bo potekalo na drugi lokaciji, kot predhodno objavljeno in sicer v Kulturnem centru Primoža Trubarja, Trubarjeva cesta 13, Šentjernej. Kontakt: g. Kragolnik 041/418 160.

URNIK USPOSABLJANJ ZA MESEC FEBRUAR 2018 SE NAHAJA V SPODNJI PRILOGI.