Ogroženost čebel , pašni redi in zdravstveno varstvo čebel

14.01.2018 11:09:26
Predsednik
Ogroženost čebel , pašni redi in zdravstveno varstvo čebel
 
V prihodnjih tednih je pred  Čebelarsko zvezo Slovenije zelo pomembno obdobje.  Potekajo intenzivni sestanki na MKGP glede strokovnih podlag, da evropski komisiji predlagamo, da se čebele razglasi za ogrožene in se s  tem vsem čebelarjem zagotovi podpore na panj – za vsak panj za vsakega čebelarja.
Prav tako se intenzivno dela na zakonodaji glede pašnih redov. V kratkem se bo na ČZS sestala razširjena komisija UO ČZS za izkoriščanje čebeljih paš, ki bo dala končne usmeritve za MKGP  glede ureditve pašnih redov v novem zakonu.
26. januarja bo na ČZS javna obravnava pravilnika o varozi, isti dan bo seja razširjene komisije za zdravstveno varstvo pri UO ČZS, ki bo namenjena izključno problematiki varoze. Na zadnji seji te iste komisije smo sprejeli določene sklepe glede reševanja hude gnilobe in v tem času se išče rešitve za realizacijo teh sklepov.

Poleg tega pa ja še  mnogo drugih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru potrjenega programa UO ČZS za 2018.

Boštjan Noč, predsednik ČZS