Čebelam najprijaznejša občina 2017 je Mestna občina Ljubljana

03.12.2017 21:14:10
Tajništvo
V petek 1.12.2017 je v sklopu Dneva čebelasrkega turizma potekala tudi podelitev priznanj trem občinam, ki so bile nominirane kot čebelam najprijaznejše v letu 2017.
3. mesto je zasedla Občina Mozirje, 2. mesto Občina Črna na Koroškem, 1. mesto pa je pripadlo Mestni občini Ljubljana.

Na podelitvi so bile podane tudi kratke obrazložitve aktivnosti občin na področju čebelarstva, ki si jih lahko preberete tudi v nadaljevanju. V priponki pa si lahko ogledate celotne vloge občin. 

Partner v projektu Semenarna Ljubljana je za vse čebelarje iz treh najboljših občin podarila po tri različne vrečice medovitih semen.

Vsem trem občinam in čebelarskim društvom, ki so občine predlagali iskreno čestitamo in želimo še naprej vrsto uspešnih projektov in medsebojnega sodelovanja.

OBČINA LJUBLJANA
 
Mestna občina Ljubljana je že tretje leto zapored med čebelam najbolj prijaznimi občinami. Po 3 in 2 . mestu je v letošnjem letu pridobila naziv Čebelam najbolj prijazna občina. V MOL deluje 5 ČD (Barje, Moste Polje, Center, Tacen in Urbani čebelar), ki vključujejo okoli 400 čebelarjev. Občina deluje na področju trajnostnega razvoja s poudarkom na zaščiti čebel in ostalih opraševalcev ter razvoju čebelarstva tako v urbanem okolju kakor tudi na njenem podeželju. Z izvajanjem projektov ob sodelovanju s ČD kot so Javni sadovnjaki in medoviti vrti, Pomagajmo čebelici –Ocvetličimo mesto, Mali medoviti vrt v Parku Evrope, Čebelja pot nagrajena z evropsko nagrado URBACT Good practice award, Mestni učni čebelnjak v botaničnem vrtu, Učni čebelnjak ČD Barje, Čebelnjak v Tivoliju, Čebele na fakulteti za arhitekturo, z izvajanjem splošne promocije čebelarstva kot so Medeni dan, Teden medenih sladic v Ljubljani, razstave Urbana čebelja domovanja od Plečnika do danes in strokovni posveti izkazuje vzorno sodelovanje med občino in čebelarskimi društvi. MOL se lahko pohvali tudi s čebelnjaki na strehi Vlade RS, Radia Slovenija, Računskega Sodišča in drugih. MOL in ljubljanska čebelarska društva so lahko vzgled odličnega sodelovanja. Še naprej vam želimo uspešno delo in sodelovanje ter iskrene čestitke.
 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
 
Občina Črna na Koroškem uspešno sodeluje s ČD Žerjav in Črna na Koroškem in je že drugo leto med Čebelam najbolj prijaznimi občinami. Izvajajo aktivnosti sajenja medovitih cvetlic in dreves na javnih površinah k temu spodbujajo tudi podjetnike, obrtnike in lastnike različnih lokalov, ki svoje poslovne prostore in izložbe okrasijo z medovitimi rastlinami. Z vrtičkarskem krožkom spodbujajo tudi mlade k urejanju okolice z medovitimi rastlinami. Vsakemu novorojenčku v občini simbolično podarijo medovito drevo, kar povzemajo tudi nekatere druge slovenske občine, skrbijo za ohranjanje čebelarske kulturne dediščine in čebelarskega turizma, čebelarje povabijo k udeležbi na različnih prireditvah in dogodkih v občini, ter v občinskem glasilu redno objavljajo različne novice, vabila in obvestila o čebelarstvu. Občini Črna na koroškem in čebelarjem želimo še naprej uspešno in tvorno sodelovanje.
 
OBČINA MOZIRJE
 
Občina Mozirje sodeluje s čebelarsko družino Janeza Goličnika. Nudi finančno podporo pri čebelarskih aktivnostih in z njihovo pomočjo so postavili čebelnjak v Mozirskem gaju, kjer se čebelarji aktivno vključujejo v promocijo s svojo ponudbo. V Mozirskem gaju so uredili medoviti vrt, ki se razprostira v okolici čebelnjaka, ob osnovni šoli je postavljen tudi učni čebelnjak, ki služi za izobraževanje mladih, predstavniki občine se udeležujejo dogodkov v organizaciji čebelarskega društva in ČZS. Skrbijo, da so ob sprehajalnih poteh posajena medovita drevesa, skrbijo za kulturno dediščino in spomin na rojaka Janeza Goličnika. Mozirje je tudi poznano po čebelarskem turizmu, še posebej po možnosti bivanja v apartmajih v obliki satovja, čebelarji so aktivno vpeti v različne občinske dogodke in prireditve,občina pomaga pri izdaji strokovne revije Čebelica SAŠA, čebelji pridelki lokalnih čebelarjev služijo tudi kot protokolarna darila za različne namene. Občini Mozirje in čebelarjem iz Čebelarske družine Janeza Goličnika želimo še naprej veliko uspeha in zglednega sodelovanja.


Nataša Lilek