NUJNO obvestilo čebelarjem glede pomoči zaradi gospodarske škode

05.10.2017 13:45:19
Predsednik
NUJNO obvestilo čebelarjem glede pomoči zaradi gospodarske škode

Iz pristojnih služb so nas obvestili, da boste vsi čebelarji, ki imate na dan 30. 6. 2017 vpisanih 20 ali več čebeljih družin dobili v začetku naslednjega tedna pred natisnjene  obrazce.
Vsa navodila, kam poslati obrazce, kaj vse morate imeti urejeno, da ste upravičeni bodo na teh obrazcih.
ČZS bo vsem tistim, ki nimate ustrezno urejenega vpisa v Register kmetijskih gospodarstev ( KMG MID) poslala posebno obvestilo, da to uredite, kje morate urediti in do kdaj (pred oddajo vlog).

Uradno obvestilo MKGP v prilogi.
 
Boštjan Noč, predsednik ČZS