Predlog ČZS o zaščiti čebel in pomoči čebelarjem - APIMONDII

13.09.2017 13:15:49
Tajništvo
Čebele na svetu ne morejo preživeti brez podpore čebelarja
  
ČZS je mednarodni čebelarski organizaciji APIMONDIA predlagala, da se delegati na prvi Generalni skupščini, ki bo potekala v sklopu APIMONDIA 2017 v Turčiji, pogovorijo o zaščiti oz. podpori čebel in čebelarjev po svetu.
Sporočili smo, da smo mnenja da bi bilo za naše nadaljnje aktivnosti primerno, če bi Apimondia stavek ČEBELE NA SVETU NE MOREJO PREŽIVETI BREZ PODPORE ČEBELARJA potrdila kot dejstvo.

Razlogi:
Čebele so ogrožene skoraj po celem svetu. Ogrožajo jih pesticidi, podnebne spremembe, intenzivno kmetijstvo, različne bolezni ... V teh okoliščinah čebele brez čebelarjev ne morejo več preživeti.
 
Predlog sklepa:
Čebele brez oskrbe čebelarjev ne morejo preživeti. Apimondija odgovorne naproša, da takoj pristopijo k vzpostavljanju takšnih pogojev, da lahko čebele in čebelarji opravljajo svoje poslanstvo. Predvsem je potrebno finančno podpreti čebelarje, da bi lahko oskrbovali čebele in tako zagotovili njihov nadaljni obstoj.
 
Angleški prevod:
Slovenian beekeepers Association propose that delegates make discussion during the first session of GA (Discussion with members on selected topics (based on members’ suggestions) about protection or support of bees and beekeepers in the world.
We are thinking that it will be appropriate for our other activities if Apimondia support sentence BEES CANNOT SURVIVE IN THE DEVELOPED WORLD WITHOUT THE HELP OF THE BEEKEEPER as a fact.
 
Reasons:
Nowadays, honeybee is highly endangered almost all over the world. It is threatened by pesticides climate change, intensive agriculture, various diseases ... Unfortunately, in these circumstances without beekeepers; the honeybees can no longer survive.
 
Proposal for a decision:
Honey bee is now under threat without the beekeeper's care. Responsible Apimondia asks to immediately approach the creation of such conditions so that bees and beekeepers can carry out their mission. Above all, it is necessary to financially support beekeepers in order to be able to supply bees and thus ensure their existence.