Tehnična pomoč čebelarjem 2017

17.07.2017 8:23:02
Ekonomika
Iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, so nam sporočili, da so sredstva iz dveh javnih razpisov za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2017, ki je namenjen sofinanciranju čebelarske opreme in pomoč čebelarjem začetnikom in ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev še vedno na voljo in sta razpisa tako še vedno odprta.
 
Vsem, ki bi želeli vlagati, sporočamo, da sta razpisa odprta do zaprtja posameznega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva, oziroma do najkasneje 31. julija 2017, ko  se izteče zadnji rok za oddajo vlog (če razpisa ne bosta prej zaprta).
 
Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka specialistka za ekonomiko