Usposabljanja in predavanja Dobra tehnološka praksa v čebelarstvu v aprilu

31.03.2017 13:17:06
Izobraževanje
Vsa usposabljanja so namenjena vsem slovenskim čebelarjem. Člani ČZS morajo na usposabljanja obvezno prinesti izkaznico ČZS! Iz objektivnih razlogov bo urnik lahko naknadno spremenjen in dopolnjen. Vse spremembe bodo objavljene na naši spletni strani www.czs.si. Na usposabljanja o apitehničnih ukrepih, Smernicah dobrih higienskih navad (osnovne in obnovitvene) s seboj obvezno prinesite veterinarski dnevnik.
VF NVI izvaja znotraj Programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel izobraževanja v naslednjih vsebinskih sklopih: 1. sklop: Prepoznavanje bolezenskih znakov bolezni pri čebeljih družinah; 2. sklop: Ugotavljanje in zdravljenje najpogostejših bolezni pri čebeljih družinah; 3. sklop: Ukrepi za zaščito zdravja čebel s področja obvladovanja varoze; 4. sklop: Poznavanje zdravil za zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah, sledljivost nabave in uporabe zdravil, ustrezno shranjevanje zdravil in neškodljivo odstranjevanje neporabljenih zdravil; 5. sklop: Pravilna uporaba zdravil za zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah, vodenje in hranjenje evidenc; 6. sklop: Izobraževanje čebelarjev začetnikov s področja zdravstvenega varstva čebel.
 
Predavanja: Dobra tehnološka praksa v čebelarstvu
Kot ste že lahko zasledili v marčevski številki Slovenskega čebelarja, ČZS pripravlja predavanja z naslovom Dobra tehnološka praksa v čebelarstvu.
S predavanji bomo čebelarjem predstavili, kako ohraniti močne in vitalne čebelje družine preko celega leta in kako zagotoviti zdrave zimske čebele od katerih je odvisna uspešna preživitev zime. Predstavljen bo pomen mlade kakovostne matice v družini, pomen mladega neoporečnega satja, pomen vode in kvalitetne hrane v panju preko celega leta ter dejavniki, ki zagotavljajo močne in zdrave zimske čebele.
Terenski svetovalci in zaposleni na ČZS bomo v mesecu aprilu izvedli več kot 60 predavanj po celi Sloveniji. Za izvedbo teh delavnic so imeli terenski svetovalci dodatno usposabljanje na ČZS, da vam bodo kakovostno podali vsebine.
V nadaljevanju je priložen urnik z lokacijami in predavatelji, ki bodo predstavili dobro tehnološko prakso. Nekaj predavanj, ki jih v temu terminu nismo uspeli zajeti bodo predvidoma izvedena v začetku meseca maja. Predvidoma bodo predavanja izvedena še na območju Podčetrtka, Slovenskih Konjic, Sežane in v Lescah. Urnik bo objavljen v majski številki Slovenskega čebelarja.
Vsi skupaj ste vabljeni, da se udeležite teh predavanj na terenu na vam najbližji lokaciji.
 
POPRAVKI IN DOPOLNITVE URNIKA USPOSABLJANJ do dne 4. 4. 2017
Predavanje o Smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu, predvideno v Bar Veseljak, Šolska ulica 10a, Slovenj Gradec ima spremenjen datum in sicer bo potekalo v ponedeljek 10. apr. ob 16. uri.
Urnik usposabljanj je bil dopolnjen s sledečima predavanjema:
- 20. apr., 17.00h, Oskrba čebeljih družin med letom, predava Brane Borštnik, v Park vojaške zgodovine, Kolodvorska 51, Pivka, kontakt: g. Dolgan 040/757 694.
- 13. apr., 18.00h, Vzreja matic in ohranjanje kranjske čebele, predava dr. Peter Kozmus, v Nekdanja srednja šola Metlika, Partizanski trg 4, Metlika, kontakt: ga. Kokot 031/393 818.

URNIK USPOSABLJANJ ZA MESEC APRIL 2017 TER URNIK PREDAVANJ DTP SE NAHAJATA V SPODNJIH PRILOGAH.