Opozorilo – medved na območju med Ljubljano in Litijo

17.03.2017 14:05:51
Tajništvo
Čebelarje, ki vozijo čebele na pašo na hribovito območje med Ljubljano in Litijo opozarjamo, da je na tem območju trenutno prisoten medved. Primeren način varovanja je elektroograja z električnim pastirjem, ki ima energijo impulza vsaj 5J. Znano je, da je na navedenem območju v zadnjih treh letih že prišlo do škode od medveda na čebelah, tako da je škoda tu pričakovan dogodek.
mag. Viktor Miklavčič
Vodja območne enote
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
Tržaška 2, 1000 Ljubljana, GSM: + 386 (0)41 657 228