Pripravlja se katalog slovenskih proizvajalcev čebelarske opreme

13.03.2017 21:31:35
Predsednik
Informacija za slovenske proizvajalce čebelarske opreme:
SLOVENSKA  ČEBELARSKA OPREMA OSVAJA SVET –
PRIPRAVA SKUPNEGA KATALOGA PONUDBE
 
V petek, 10. marca 2017, je bil v Celju, ob robu sejma ApiSlovenija, organiziran sestanek s slovenskimi proizvajalci čebelarske opreme, ki ga je vodil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, ob sodelovanju predsednika Čebelarske zveze Slovenije g. Boštjana Noča.
 
Srečanje je bilo namenjeno pogovoru o možnostih prodora slovenskih proizvajalcev čebelarske opreme na tuje trge. Država in čebelarji smo namreč v zadnjem obdobju, v okviru pobude za Svetovni dan čebel, izredno aktivni na mednarodni ravni. Zato postajamo v svetu vedno bolj prepoznavni kot država čebelarjev in razvitega čebelarskega sektorja. Menimo, da je potrebno to prepoznavnost izkoristiti tudi kot poslovno priložnost za gospodarstvo, turizem in predvsem za čebelarski sektor. Prepričani smo, da je Svetovni dan čebel lahko dobra poslovna priložnost za dodaten prodor slovenskega znanja, izdelkov in opreme s področja čebelarstva na tuje trge.
 
Slovenski proizvajalci opreme proizvajate vrhunsko čebelarsko opremo, s katero lahko uspešno prodrete na tuje trge. Priložnosti za rast in internacionalizacijo so tako pri večjih, kot tudi manjših proizvajalcih. Uspeh internacionalizacije pa je bistveno večji pri skupnem nastopu. Del oziroma začetek skupnega nastopa je lahko tudi priprava mednarodnega kataloga čebelarske opreme, v katerem bi bile na enem mestu zbrane predstavitve vseh slovenskih proizvajalcev čebelarske opreme.
 
Katalog želimo pripraviti v sodelovanju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Čebelarsko zvezo Slovenije in proizvajalci opreme, pri čemer bi ga v manjšem  deležu (max 100 evrov ) sofinancirali tudi proizvajalci, saj bi na ta način potrdili svojo zavezanost k projektu. Vsi proizvajalci bi bili predstavljeni na enakovreden način (enoten predstavitveni profil). Cilj je, da bi bil katalog pripravljen do kongresa Apimondie v Turčiji (konec septembra 2017), oziroma po možnosti že do politično-gospodarskega srečanja kmetijskih ministrov Kitajske in držav Srednje in Vzhodne Evrope (skupina 16+1), ki bo potekalo v Sloveniji 25.-27. avgusta 2017.
 
Iniciativna skupina proizvajalcev, ki se je zbrala na sestanku, je določila predstavnike, ki bodo koordinirali aktivnosti priprave kataloga. To so g. Matjaž Pogačnik, g. Borut Šuštar in g. Aleš Goričan. S strani čebelarske zveze bo kontakt g. Boštjan Noč (nocb@czs.si ), s strani ministrstva pa ga. Snežana Popovič .
                                             
Vabimo vse proizvajalce, da se pridružite iniciativni skupini proizvajalcev.
S skupno predstavitvijo in nastopom bomo lažje osvojili svet!